Refine your search

Your search returned 3 results from 146694 records. Subscribe to this search

|
1. คำศัพท์-คำย่อ ทางการฑูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศ

by สถาบันการต่างประเทศ.

Call number: 327.03 ค383 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2543 Description: 152 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 327.03 ค383] (1).

2. รายงานผลการใช้สื่อชุด We are APEC : Thailand เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมวิชาการ.

Call number: 373.13 ก169ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2544 Description: 5, 233 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 373.13 ก169ร] (1).

3. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย = Se-Ed's Modern Thai-English dictionary desk reference edition / โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

by วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

Call number: 495.91321 ว579พ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 Description: 736 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 495.91321 ว579พ] (1).