ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. BG 2001 : English IV / English Department, Faculty of Humanities ; compiled by Ko Ko Oo

โดย Oo, Ko Ko | Assumption University. English Department.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 B574 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Assumption University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 B574] (1).

122. Focus on words. Book 1, using context to understand unfamiliar words / Terry L. Fredrickson

โดย เฟรเดอริคสัน, แทร์รี่ แอล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ฟ621ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Bangkok Post, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ฟ621ฟ] (2).

123. ศัพท์อังกฤษ กับบทบาทเพื่อนำไปใช้ / เรียบเรียงโดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ส239ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Page, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ส239ศ 2540] (1).

124. ทักษะและเทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา / พิตรวัลย์ โกวิทวที

โดย พิตรวัลย์ โกวิทวที.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65 พ665ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.65 พ665ท 2539] (1).

125. วิธีเรียนอังกฤษให้เก่ง / แปลโดย รัตนา สุพัฒนวิชัย

โดย รัตนา สุพัฒนวิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิชชา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว614] (1).

126. Yahoo!. เล่ม 2

เลขเรียกหนังสือ: 793.732 ย249 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะคัลเลอร์ บุ๊คส์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 793.732 ย249] (2).

127. การแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการ / ปรียา อุนรัตน์

โดย ปรียา อุนรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91802 ป473ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91802 ป473ก 2540] (2).

128. คู่มือสอนแปล / วรนาถ วิมลเฉลา

โดย วรนาถ วิมลเฉลา.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว215ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว215ค 2539] (1).

129. English for tourist guides-1 / เลิศพร ภาระสกุล.

โดย เลิศพร ภาระสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ล896อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ล896อ] (2).

130. เรียนภาษาอังกฤษจาก NHK เมื่อคุณเขียนบันทึก / แปลโดย มานะ อมตานนท์, พรรณี คล้ายจันทร์

โดย มานะ อมตานนท์ | พรรณี คล้ายจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ร832] (1).

131. เรียนภาษาอังกฤษจาก NHK เมื่อคุณพบเพื่อน / แปลโดย พรรณี คล้ายจันทร์, มานะ อมตานนท์

โดย พรรณี คล้ายจันทร์ | มานะ อมตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ร832] (2).

132. เรียนภาษาอังกฤษจาก NHK เมื่อคุณเรียนรู้โลกกว้าง / แปลโดย พรรณี คล้ายจันทร์, มานะ อมตานนท์

โดย พรรณี คล้ายจันทร์ | มานะ อมตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ร832] (1).

133. เรียนภาษาอังกฤษจาก NHK เมื่อคุณสนุกกับเทศกาล / แปลโดย มานะ อมตานนท์, พรรณี คล้ายจันทร์

โดย มานะ อมตานนท์ | พรรณี คล้ายจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ร832] (1).

134. การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ

โดย พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 421.5 พ662ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 421.5 พ662ก 2539] (1).

135. สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล

โดย รัชนี ซอโสตถิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ร333ส 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427 ร333ส 2540] (1).

136. Enterprise : reading skills for Thai university students / by Duangta Lukkunaprasit

โดย Duangta Lukkunaprasit.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 D812E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Chulalongkorn University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 D812E] (1).

137. Dictionary of basic English expression / รวบรวมโดย เจตนาพร

โดย เจตนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 423 จ697ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เบญญา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 จ697ด] (1).

138. ภาษาอังกฤษเพื่อเลขานุการ = A mini handbook for secretaries / รวบรวม-เรียบเรียง, ฝ่ายวิชาการ Paragon Group

โดย พารากอน กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ภ619 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไพลินสีน้ำเงิน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ภ619] (2).

139. อาณาจักรของเฮนรี่ เจมส์ / ม.ล. อานันท์ชนก พานิชพัฒน์

โดย อานันท์ชนก พานิชพัฒน์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 928.21 อ624อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.21 อ624อ] (1).

140. การเรียนการสอนภาษา = Teaching and learning language / Earl W. Stevick, เขียน ; เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์, แปล

โดย สเตวิก, เอิร์ล ดับเบิลยู | เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 407 ส174ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407 ส174ก] (2).