ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ-พณิชยการ = English for business & commercial / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

โดย วันทิพย์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ว432ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว432ภ] (3).

142. Words analysis / รวบรวมโดย เจตนาพร

โดย เจตนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 จ697ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เบญญา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 จ697ว] (1).

143. ไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก / นภกร ธัมพิพิธ

โดย นภกร ธัมพิพิธ.

เลขเรียกหนังสือ: 425 น189ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 น189ว 2541] (1).

144. The portable Dickens / Charles Dickens

โดย Dickens, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 823 D548P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Penguin Books, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823 D548P] (1).

145. Foundations of generative syntax / Robert Freidin

โดย Freidin, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 415 F862F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 F862F] (1).

146. ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว = English for travel business / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

โดย วันทิพย์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ว432ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว432ภ] (1).

147. คู่มือการเรียนสำนวนอังกฤษ : สำหรับนักเรียนนักศึกษาไทย / รวบรวมโดย เจตนาพร

โดย เจตนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 427 จ697ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เบญญา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427 จ697ค] (1).

148. Check your vocabulary for hotels, tourism & catering management : a workbook for users / by David Riley

โดย Riley, David.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 R573C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex, U.K. : Peter Collin Publishing, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 R573C] (1).

149. ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจรถไฟ = Communicative English for railway police / แสงจันท์ พุทธิเจริญรัตน์

โดย แสงจันท์ พุทธิเจริญรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ส956ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ส956ภ] (2).

150. กลุ่มคำน่ารู้ในภาษาอังกฤษ = Function words / รวบรวม-เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ Paragon Group

โดย พารากอนกรุ๊ป. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 พ619ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พารากอน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 พ619ก] (1).

151. อังกฤษผิดง่าย / จำรัส อาภาพิกุล, รวบรวม

โดย จำรัส อาภาพิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 จ365อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 จ365อ] (1).

152. Explorations in the ethnography of speaking / edited by Richard Bauman and Joel Sherzer

โดย Bauman, Richard | Sherzer, Joel.

เลขเรียกหนังสือ: 408.9 E96 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 408.9 E96 1996] (1).

153. The age of chancer / edited by William Frost

โดย Frost, William.

เลขเรียกหนังสือ: 821.1 A265 1961 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 821.1 A265 1961] (1).

154. Orthography studies : articles on new writing systems / by William A. Smalley and others

โดย Smalley, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 411 S635O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : The United Bible Societies, 1964, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 411 S635O] (1).

155. Principles and parameters in comparative grammar / edited by Robert Freidin

โดย Freidin, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 415 P957 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1992, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 P957] (1).

156. The role of topic and comment in linguistic theory / Jeanette K. Gundel

โดย Gundel, Jeanette K.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G975R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Garland, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G975R] (1).

157. ศัพท์อังกฤษเพื่อสอบ TOEFL และปริญญาโท / UCLA News Wave Group, รวบรวม

โดย UCLA New Wave Group.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ย474ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 ย474ศ] (1).

158. Communication in the language classroom / Tony Lynch

โดย Lynch, Tony.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L987C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L987C] (1).

159. A handbook of classroom English / Glyn S. Hughes.

โดย Hughes, Glyn S.

เลขเรียกหนังสือ: 425 H893H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxfrod University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 H893H] (1).

160. The Norton anthology of English literature volume 2 / editors, M. H. Abrams ... [et al.].

โดย Abrams, M. H.

เลขเรียกหนังสือ: 820.8 A161N ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 820.8 A161N] (1).