ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. สนทนาอังกฤษธุรกิจ = Businiss conversation / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ

โดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ส339ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ส339ส] (1).

162. อังกฤษอ้างอิง / เรียบเรียงโดย, นาฏยา วิพุธศิริ

โดย นาฏยา วิพุธศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 น457อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 น457อ] (1).

163. เรียนภาษาอังกฤษจาก NHK เมื่อคุณท่องเที่ยว / แปลโดย พรรณี คล้ายจันทร์, มานะ อมตานนท์

โดย พรรณี คล้ายจันทร์ | มานะ อมตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 420.7 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.7 ร832] (1).

164. โลกของภาษาอังกฤษ = World of English I / โดย ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร

โดย ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ย127ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ย127ล] (1).

165. ชะโงกดูเงา / จิระนันท์ พิตรปรีชา, เรื่อง

โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 428 จ517ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวเอนเตอร์เทน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 จ517ช] (2).

166. We mean business : an elementary course in Business English / Susan Norman

โดย Norman, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 N843W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, [1989?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 N843W] (1).

167. Cultural awareness / Barry Tomalin & Susan Stempleski.

โดย Tomalin, Barry | Stempleski, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 T655C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 T655C] (1).

168. Learner-based teaching / Colin Campbell & Hanna Kryszewska

โดย Campbell, Colin | Kryszewska, Hanna.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 C696L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 C696L] (1).

169. Fundamental considerations in language testing / Lyle F. Bachman

โดย Bachman, Lyle F.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0076 B124F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0076 B124F] (1).

170. Sociolinguistics and language teaching / edited by Sandra Lee McKay, Nancy H. Hornberger

โดย McKay, Sandra Lee | Hornberger, Nancy H.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 S678] (1).

171. Immersion education : international perspectives / [edited by] Robert Keith Johnson and Merrill Swain

โดย Johnson, Robert Keith | Swain, Merrill.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 I33 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 I33] (1).

172. Materials development in language teaching / edited by Brian Tomlinson

โดย Tomlinson, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 M425 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 M425] (1).

173. Celtic myth & legend : an A-Z of people and places / Mike Dixon-Kennedy

โดย Dixon-Kennedy, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 398.204916 D621C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Blandford, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.204916 D621C] (1).

174. ฝรั่งมังค่า / ผู้เขียน, นพพร สุวรรณพานิช

โดย นพพร สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 427 น176ฝ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427 น176ฝ] (1).

175. 168 บทกวี เอมิลี่ ดิกกินสัน / แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี

โดย ดิ้กคินสัน,เอมิลี | มนตรี อุมะวิชนี.

เลขเรียกหนังสือ: 811 ด517ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อักษรสมัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 811 ด517ร] (2).

176. เกสรภาษา / เขียนโดย นพพร สุวรรณพานิช

โดย นพพร สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น176ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 น176ก] (1).

177. Focus on words 2 : taking control of unfamiliar vocabulary / Terry L. Fredrickson

โดย เฟรดริกสัน, เทอรี่ แอล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ฟ612ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Post Books, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ฟ612ฟ] (2).

178. The synonym finder / J. I. Rodale ; completely revised by Laurence Urdang and Nancy LaRoche

โดย Rodale, Jerome Irving | Urdang, Laurence | LaRoche, Nancy.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 R685S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Warner Books, 1986, c1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.1 R685S] (1).

179. Managing curricular innovation / Numa Markee

โดย Markee, Numa.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 M345M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambidge : Cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 M345M] (1).

180. Reading for mass communication / Bhikul Punyaratabandhu

โดย Bhikul Punyaratabandhu.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 B575R 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Kasetsart University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 B575R 1998] (2).