ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Public speaking made simple / Curt Simmons

โดย Simmons, Curt.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 S592P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 S592P] (1).

182. เรียนอังกฤษจากนิทาน / ปวันรัตน์ ธรรมกุล, รวบรวม

โดย ปวันรัตน์ ธรรมกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ป494ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ป494ร] (1).

183. Testing in language programs / James Dean Brown

โดย Brown, James Dean.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6044 B878T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.6044 B878T] (1).

184. Techniques for classroom interaction / Donn Byrne

โดย Byrne, Donn.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 B995T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 B995T] (1).

185. Visuals for the language classroom / Andrew Wright and Safia Haleem

โดย Wright, Andrew | Haleem, Safia.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 W947V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1996, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 W947V] (1).

186. Classroom testing / J. B. Heaton

โดย Heaton, John Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0076 H442C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1991, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0076 H442C] (1).

187. British short stories of today / edited by Esmor Jones

โดย Jones, Esmor.

เลขเรียกหนังสือ: 823.914 B862 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.914 B862] (1).

188. Celtic mythology : history, legends, and deities / by T. W. Holleston

โดย Holleston, T. W.

เลขเรียกหนังสือ: 398.204916 H737C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: North Hollywood, Calif. : Newcastle Publishing, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.204916 H737C] (1).

189. The appletree book of Celtic proverbs in Irish and English / compiled by James O'Donnell ; illustrated by Brian Fitzgerald

โดย O'Donnell, James.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9916 O26A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belfast : Appletree Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9916 O26A] (1).

190. Celtic tales of myth & legend

เลขเรียกหนังสือ: 398.204916 C394 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : Lang Syne Publishers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.204916 C394] (1).

191. American short stories of today / edited by Esmor Jones

โดย Jones, Esmor.

เลขเรียกหนังสือ: 813.54 A512 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 813.54 A512] (1).

192. Developments in ESP : a multi-disciplinary approach / Tony Dudley-Evans, Maggie Jo St John

โดย Dudley-Evans, Tony | St. John, Maggie Jo.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 D847D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 D847D] (1).

193. Test your business English : marketing / Simon Sweeney

โดย Sweeney, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 S974T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 S974T] (1).

194. Test your business English : finance / Simon Sweeney

โดย Sweeney, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 S974T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 S974T] (1).

195. Test your business English : hotel and catering / Alison Pohl

โดย Pohl, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 P748T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 P748T] (1).

196. Test your business English : secretarial / Alison Pohl

โดย Pohl, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 P748T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 P748T] (1).

197. Test your business English : accounting / Alison Pohl

โดย Pohl, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 P748T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 P748T] (1).

198. Post-Colonial literatures in English : Southeast Asia, New Zealand, and the Pacific 1970-1992 / Mark Williams

โดย Williams, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 016.82 W725P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : G.K. Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.82 W725P] (1).

199. ESP ideas : recipes for teaching professional and academic English / Randal Holme

โดย Holme, Randal.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H748E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H748E] (1).

200. Business English pair work / Steven Flinders and Simon Sweeney

โดย Flinders, Steven | Sweeney, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 F622B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 F622B] (1).