ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. 605 ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย แต่--มักใช้ผิด / พจนีย์ วิริยะภานนท์, เรียบเรียง.

โดย พจนีย์ วิริยะภานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 พ176ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 พ176ห] (1).

22. คู่มือวรรณคดีอเมริกัน 1 = Survey of American literature 1 / สุมารีย์ อิงคนารถ.

โดย สุมารีย์ อิงคนารถ.

เลขเรียกหนังสือ: 810 ส842ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810 ส842ค 2535] (1).

23. A farewell to arms / Ernest Hemingway.

โดย Hemingway, Ernest.

เลขเรียกหนังสือ: 813 H488F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Charles Scribner, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 813 H488F] (1).

24. Who's who in twentieth century literature / Martin Seymour-Smith.

โดย Seymour-Smith, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 809.04 S521W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1977, c1976สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 809.04 S521W] (1).

25. Oxford American dictionary / by Eugene Ehrlich ... [et al.].

โดย Ehrlich, Eugene.

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423 O98] (1). Items available for reference: [Call number: 423 O98] (2).

26. The American heritage dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: 423 A512 1982 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 A512 1982] (1), [Call number: 423 A512 1982] (1).

27. The Oxford-Duden pictorial English dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 O98] (2), [Call number: 423 O98] (1).

28. TOEFL : Test of English as a Foreign Language / by Edith H. Babin ... [et al.].

โดย Babin, Edith H.

เลขเรียกหนังสือ: 428 B114T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Dilhi : Prentice-Hall of India, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 B114T] (1).

29. Burmese days : a novel / by George Orwell.

โดย Orwell, George.

เลขเรียกหนังสือ: 823 O79B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : A Harvest Book, Harcourt, 1962, c1934สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823 O79B] (3).

30. The Iliad of of Homer / Homer ;

โดย Homer | Lattimore, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 883 H766I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : University Press, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 883 H766I] (1).

31. Syntax : a functional-typological introduction. Volume 1 / T. Givon.

โดย Givon, T.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G539S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G539S] (2).

32. Foreign and second language learning / William T. Littlewood.

โดย Littlewood, William T.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L781F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L781F] (2).

33. Themes for writers : a college reader / Joyce S. Steward.

โดย Steward, Joyce S.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 S849T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 S849T] (1).

34. Edgar Allan Poe : storyteller : seven stories adapted from the original of Edgar Allan Poe.

โดย Poe, Edgar Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 372.4 P743E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washing, D.C. : Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs, United States Department of State, [19--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.4 P743E] (1).

35. Meaning-based translation : a guide to cross-language equivalence / Mildred L. Larson.

โดย Larson, Mildred L.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 L334M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : University Press of America, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 L334M] (3).

36. The grammar book : an ESL/EFL teacher's course / Marianne Celce-Mureia, Diane Larsen-Freeman.

โดย Celce-Murcia, Marianne | Larsen-Freeman, Diane.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 C392G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rowley, Mass. : Newbury House, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 C392G] (1). Special Status (1).

37. The philosophy of language / edited by J.R. Seale.

โดย Seale, J. R.

เลขเรียกหนังสือ: 401 S438P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401 S438P] (1), PYULIB-DW [Call number: 401 S438P] (1).

38. How to increase your word power / The Reader's Digest Association.

โดย Reader's Digest Association.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 R287H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Reader's Digest Association, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 R287H] (1).

39. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) / by Harriet N. Moreno ... [et al.].

โดย Moreno, Harriet N.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 M843T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Prentice-Hall of Southeast Asia, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24076 M843T] (1).

40. Modern English workbook / by Robert M. Gorrell and Charlton Laird.

โดย Gorrell, Robert M | Laird, Charlton.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 G673M 1963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, / c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 G673M 1963] (1).