ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Cambridge guide to American theatre / Don B. Wilmeth with Tice L. Miller

โดย Wilmeth, Don B | Miller, Tice L.

เลขเรียกหนังสือ: 792.0973 W743C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 792.0973 W743C] (1).

62. Handbook of idioms & slang / นรชัย จาฏามระ

โดย นรชัย จาฏามระ.

เลขเรียกหนังสือ: 427.003 น215ฮ 2536 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427.003 น215ฮ 2536] (2).

63. เพื่อนเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับการใช้ภาษา = Student's companion / Magdalene Chew และ Surinder Kaur

โดย ชู, แม็คดาเลน | เคอร์, เซอรินเดอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ช641พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ช641พ] (1).

64. Ultimate visual dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 413 U47 1996 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 U47 1996] (1).

65. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ = Techniques for English reading skill and comprehension development for Thai students / สมุทร เซ็นเชาวนิช.

โดย สมุทร เซ็นเชาวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ส316ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 ส316ท 2540] (2).

66. หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว.

โดย สัญฉวี สายบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส551ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส551ห 2540] (3).

67. At your service : English for the travel and tourist industry / Trish Stott, Angela Buckingham

โดย Stott, Trish | Buckingham, Angela.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 S888A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 S888A] (1).

68. High season : English for the hotel and tourist industry / Keith Harding & Paul Henderson

โดย Harding, Keith | Henderson, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H263H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H263H] (1).

69. Basic survival : international communication for professional people : student's book / Peter Viney

โดย Viney, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 V783B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 V783B] (1).

70. Workplace English : travel file : student book / Marc Helgesen, Keith Adams

โดย Helgesen, Marc | Adams, Keith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H474W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1997, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H474W] (1).

71. The standby book : activities for the language classroom / edited by Seth Lindstromberg

โดย Lindstromberg, Seth.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S785 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S785] (1).

72. English 201 / English Department. Faculty of Humanities. Chiang Mai University

โดย Chiang Mai University. English Department.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 C532E 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : The department, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 C532E 1996] (1).

73. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = Times-Chambers learners' dictionary (English-Thai) / ภาษาไทยโดย กนิษฐา นาวารัตน์ และคณะ

โดย กนิษฐา นาวารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 พ174] (1).

74. A new English-Thai dictionary (ฉบับรวมศาสตร์) / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579น] (1).

75. Intonation / Alan Cruttenden

โดย Cruttenden, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 414.6 C957I 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414.6 C957I 1997] (1).

76. Which dictionary? : a consumer's guide to selected English-language dictionaries, thesauri and language guides / Brendan Loughridge

โดย Loughridge, Brendan.

เลขเรียกหนังสือ: 423 L887W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : The Library Association, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423 L887W] (1).

77. Diary of a language teacher / Joachim Appel

โดย Appel, Joachim.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 A646D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 A646D] (1).

78. The study of language / George Yule

โดย Yule, George.

เลขเรียกหนังสือ: 410 Y95S 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 Y95S 1996] (1).

79. Language at work : analyzing communication breakdown in the workplace to inform systems design / Keith Devlin, Duska Rosenberg

โดย Devlin, Keith J | Rosenberg, Duska.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 D497L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : CSLI Publications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 D497L] (1).

80. The English language : a historical introduction / Charles Barber

โดย Barber, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 420 B234E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420 B234E] (1).