ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. American English rhetoric : a two-track writing program for intermediate and advanced students of English as a second language / Robert G. Bander

โดย Bander, Robert G.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 B214A 1978 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 B214A 1978] (1).

82. Second language acquisition : a book of reading / Evelyn Marcussen Hatch

โดย Hatch, Evelyn Marcussen.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 H361S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rowley, Mass. : Newbury House, 1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 H361S] (1).

83. Cambridge practice tests for first certificate 1 / Paul Carne, Louise Hashemi and Barbara Thomas

โดย Carne, Paul | Hashemi, Louise | Thomas, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 C289C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 C289C] (1).

84. Traveller's literary companion to South-East Asia / edited by Alastair Dingwall

โดย Dingwall, Alastair.

เลขเรียกหนังสือ: 809.8959 T779 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Brighton, U.K. : In Print, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809.8959 T779] (1).

85. Dark migrations / by Richard delos Mar

โดย Mar, Richard delos.

เลขเรียกหนังสือ: 811 M298D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Laurinburg, N.C. : St. Andrews Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 811 M298D] (1).

86. Teaching English with the Bangkok Post : an introductory course on the daily newspaper for universities and secondary schools / Educational Services Department, Post Publishing Plc.

โดย Post Publishing. Educational Services Department.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 P857T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Post Books, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 P857T] (1).

87. Merriam-Webster's collegiate dictionary

โดย Merriam-Webster, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 423 M568 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Springfield, Mass. : Merriam-Webster, c1995-96สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 M568] (1), [Call number: 423 M568] (1).

88. Business opportunities : workbook / Vicki Hollett and Michael Duckworth

โดย Hollett, Vicki | Duckworth, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H737B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H737B] (1).

89. Business opportunities : teacher's book / Anna Phillips, Terry Phillips

โดย Phillips, Anna | Phillips, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 P558B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 P558B] (1).

90. Business opportunities : student's book / Vicki Hollett

โดย Hollett, Vicki.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 H737B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 H737B] (1).

91. A treasury of great poems : an inspiring collection of the best-loved, most moving verse in the English language / compiled and selected by Louis Untermeyer

โดย Untermeyer, Louis.

เลขเรียกหนังสือ: 821 T784 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Galahad Books, 1993, c1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 821 T784] (1).

92. Webster's ninth new collegiate dictionary

โดย Merriam-Webster.

เลขเรียกหนังสือ: 423 W377 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Springfield, Mass. : Merriam-Webster, c1987สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 W377] (1).

93. The English teacher : an international journal. Vol. 1, no. 3 / English Language Center. Assumption University

โดย Assumption University. English Language Center.

เลขเรียกหนังสือ: 428 E58 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : English Language Center Assumption University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 E58] (1).

94. BG 2000 : English III / compiled by Ko Ko Oo

โดย Oo, Ko Ko.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 O59B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Department of English. Assumption University, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 O59B] (1).

95. Source book for teaching English as a foreign language / Michael Lewis and Jimmie Hill

โดย Lewis, Michael | Hill, Jimmie.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L675S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 L675S] (1).

96. Challenge and change in language teaching / editors, Jane Willis & Dave Willis

โดย Willis, Jane | Willis, Dave.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 C437 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 C437] (1).

97. Collins Cobuild : student's usage / practice material by Bill Mascull

โดย Mascull, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M395C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Harper & Collins, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 M395C] (1).

98. Collins Cobuild : key words in business / Bill Mascull

โดย Mascull, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 M395C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Harper & Collins, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 M395C] (1).

99. Teaching reading skills in a foreign language / Christine Nuttall

โดย Nuttall, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 N979T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: New ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 N979T 1996] (2).

100. Business English communication / Ninnat Olanvoravuth

โดย Ninnat Olanvoravuth.

เลขเรียกหนังสือ: 651.74 N714B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.74 N714B 1996] (2).