ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 45 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Collins COBUILD English dictionary for advanced learners

เลขเรียกหนังสือ: 423 C712 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : HarperCollins, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 C712 2001] (1).

2. The American heritage dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: 423 A512 1982 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 A512 1982] (1), [Call number: 423 A512 1982] (1).

3. The Oxford-Duden pictorial English dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 O98] (2), [Call number: 423 O98] (1).

4. The philosophy of language / edited by J.R. Seale.

โดย Seale, J. R.

เลขเรียกหนังสือ: 401 S438P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401 S438P] (1), PYULIB-DW [Call number: 401 S438P] (1).

5. Merriam-Webster's collegiate dictionary

โดย Merriam-Webster, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 423 M568 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Springfield, Mass. : Merriam-Webster, c1995-96สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 M568] (1), [Call number: 423 M568] (1).

6. ศัพท์บัญญัติน่ารู้ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, กฤดาการ พันธ์บูรณะ

โดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ | กฤดาการ พันธ์บูรณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ส339ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.1 ส339ศ] (2), [Call number: 428.1 ส339ศ] (1).

7. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับมหาวิทยาลัย) = A new English-Thai dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579พ 2541] (1).

8. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = A new English-Thai dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579พ] (1).

9. English by example : a dictionary of English collocations with Thai translations / โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ

โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 423 ว121อ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : G7, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 ว121อ 2543] (2), [Call number: 423 ว121อ 2543] (1).

10. Oxford Dictionary of English Idioms / A.P. Cowie, R Mackin & I R McCaig

โดย Cowie, A. P | Mackin, R | McCaig, I. R.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 C874O (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.1 C874O] (1).

11. Longman dictionary of American English

เลขเรียกหนังสือ: 427.973 L856 2004 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson/Longman, 2008, c2007ชื่อเรื่องอื่น: Dictionary of American English.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427.973 L856 2004] (1).

12. Webster's new world basic dictionary of American English / the editors of Webster's new world dictionaries ; Michael Agnes, editor in chief

โดย Agnes, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 423 W384 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Simon & Schuster, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 W384] (1), [Call number: 423 W384] (1).

13. The Oxford picture dictionary : English/Thai = พจนานุกรมรูปภาพ อังกฤษ/ไทย / Norma Shapiro and Jayme Adelson-Goldstein ; translated by Nisai Kaewsanchai

โดย Shapiro, Norma | Adelson-Goldstein, Jayme | Nisai Kaewsanchai.

เลขเรียกหนังสือ: 423.95911 S529O (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.95911 S529O] (2), [Call number: 423.95911 S529O] (1).

14. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับคอนไซส์ = A concise English-Thai dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ธ781พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น(1997), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ธ781พ 2543] (1).

15. พจนานุกรมภาพ ไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส

โดย บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส-ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 พ174] (1), [Call number: 413.1 พ174] (1).

16. พูดอังกฤษแบบฝรั่ง. ภาค 2 = How to speak English with confidence 2 / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ศ866พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428.34 ศ866พ] (1).

17. ภาษาอังกฤษนะเหรอ ง่ายจะตาย = English is easy / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ศ866ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428 ศ866ภ] (1).

18. The spirit catches you and you fall down : a Hmong child, her American doctors, and the collision of two cultures / Anne Fadiman

โดย Fadiman, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 306.461 F145S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Farrar, Straus and Girsux, 1998, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 F145S] (1), PYULIB-DW [Call number: 306.461 F145S] (1).

19. Say it right! / แอนดรูว์ บิ๊กส์.

โดย บิ๊กส์, แอนดรูว์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.13 บ321ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ครูช้าง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 428.13 บ321ซ] (4).

20. ไวยกรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ

โดย พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 425 พ662ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 พ662ว] (2), PYULIB-DW [Call number: 425 พ662ว] (1).