ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 113 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Special topics in calamity physics / Marisha Pessl.

โดย Pessl, Marisha.

เลขเรียกหนังสือ: F. P475S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 2007, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: F. P475S] (1).

2. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) / by Harriet N. Moreno ... [et al.].

โดย Moreno, Harriet N.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 M843T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Prentice-Hall of Southeast Asia, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24076 M843T] (1).

3. หลักภาษาอังกฤษและกริยาสามช่อง ฉบับสมบูรณ์ / อ. พฤกษะศรี

โดย อ. พฤกษะศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ111ห (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้ว, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 อ111ห] (1).

4. Barron's how to prepare for the TOEFL test : test of English as a foreign language / Pamela J. Sharpe

โดย Sharpe, Pamela J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 S532B 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24076 S532B 1999] (2).

5. รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการภาษาอังกฤษในธุรกิจการท่องเที่ยว / ผาณิต บุญยะวรรธนะ

โดย ผาณิต บุญยะวรรธนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 420 ผ331ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420 ผ331ร] (1).

6. การพัฒนาข้อทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐาน = Development and standardization of English language tests / โดย อัจฉรา วงศ์โสธร

โดย อัจฉรา วงศ์โสธร.

เลขเรียกหนังสือ: 420.76 อ499ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.76 อ499ก] (1).

7. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ = Development of innovation in English language teaching for dissemination / ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์

โดย ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 420.7 ผ141ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.7 ผ141ร] (1).

8. สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาอังกฤษและไทย = Aninal idioms in English & Thai / ผู้รวบรวม, ประไพ บุญเรือง ; ผู้วาดภาพประกอบ, วัลลภ แม่นยำ

โดย ประไพ บุญเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ป334ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427 ป334ส] (1).

9. Cracking the TOEFL CBT / by George S. Miller

โดย Miller, Geoge S.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 M649C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2001 edition.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Princeton Review Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24076 M649C] (2).

10. TOEFL CBT success

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 T641 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Peterson's Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 T641] (2).

11. Heinle & Heinle's complete guide to the TOEFL test, CBT ed. / Bruce Rogers

โดย Rogers, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 R724H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: United States : Heinle & Heinle, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 R724H] (2).

12. Barron's practice exercises for the TOEFL test / by Pamela J. Sharpe

โดย Sharpe, Pamela J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 S532B 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 S532B 1999] (1).

13. Cambridge practice tests for IELTS 1 / Vanessa Jakeman, Clare McDowell.

โดย Jakeman, Vanessa | McDowell, Clare.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 J25C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2002, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 J25C] (1).

14. Cambridge IELTS 2 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 J25C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2002, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 J25C] (1).

15. Cambridge IELTS 3 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 J25C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2003, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 J25C] (1).

16. TOEFL word tests / โดย กิตติ์ จิรติกุล

โดย กิตติ์ จิรติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.81076 ก671ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.81076 ก671ท] (2).

17. TOEFL structure tests / โดย กิตติ์ จิรติกุล

โดย กิตติ์ จิรติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 ก671ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 ก671ท] (1).

18. TOEFL listening tests / โดย กิตติ์ จิรติกุล

โดย กิตติ์ จิรติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 ก671ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 ก671ท] (3).

19. The horse whisperer / Nicholas Evans ; retold by Andy Hopkins and Jocelyn Potter.

โดย Evans, Nicholas | Hopkins, Andy | Potter, Jocelyn.

เลขเรียกหนังสือ: F. E92H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Pearson Education, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: F. E92H] (1).

20. Gone with the wind. Part 2 / Margaret Mitchell ; retold by John Escott.

โดย Mitchell, Margaret | Escott, John.

เลขเรียกหนังสือ: F. M682G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Pearson Education, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: F. M682G] (1).