ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 194 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Ultimate visual dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 413 U47 1996 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 U47 1996] (1).

2. English dictionary for students

เลขเรียกหนังสือ: 423 E58 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Teddington, Midd. : Peter Collin Publishing, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 E58] (1).

3. Oxford advanced learner's encyclopedic dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 O98] (1).

4. Longman language activator : the world's first production dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 423 L856 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1998, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 L856] (1).

5. Collins COBUILD English dictionary for advanced learners

เลขเรียกหนังสือ: 423 C712 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : HarperCollins, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 C712 2001] (1).

6. Oxford collocations dictionary for students of English

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 O98] (1).

7. Collins English dictionary & thesaurus

เลขเรียกหนังสือ: 423 C712 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : HarperCollins, 2007สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 C712 2007] (1).

8. The American heritage dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: 423 A512 1985 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd college ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1985สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 A512 1985] (1).

9. The Oxford encyclopedic English dictionary / edited by Joyce M. Hawkins and Robert Allen.

โดย Hawkins, Joyce M | Allen, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 O98] (2).

10. New model English-Thai dictionary / รวบรวมโดย สอ เสถบุตร.

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ส472น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ส472น] (1).

11. Who's who in twentieth century literature / Martin Seymour-Smith.

โดย Seymour-Smith, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 809.04 S521W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1977, c1976สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 809.04 S521W] (1).

12. Oxford American dictionary / by Eugene Ehrlich ... [et al.].

โดย Ehrlich, Eugene.

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423 O98] (1). Items available for reference: [Call number: 423 O98] (2).

13. The American heritage dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: 423 A512 1982 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 A512 1982] (1), [Call number: 423 A512 1982] (1).

14. The Oxford-Duden pictorial English dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 O98] (2), [Call number: 423 O98] (1).

15. Webster's new world children's dictionary / Victoria Neufeldt, editor in chief

โดย Neufeldt, Victoria.

เลขเรียกหนังสือ: 423 W384 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice Hall, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 W384] (1).

16. The Macmillan visual dictionary : multilingual edition / [compiled by] Jean-Claude Corbeil and Ariane Archambault

โดย Corbeil, Jean-Claude | Archambault, Ariane.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 M167 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: U.S.A. : Macmillan, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 M167] (1).

17. A dictionary of first names / Patrick Hanks and Flavia Hodges

โดย Hanks, Patrick | Hodges, Flavia.

เลขเรียกหนังสือ: 929.4403 H241D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.4403 H241D] (1).

18. Cambridge guide to American theatre / Don B. Wilmeth with Tice L. Miller

โดย Wilmeth, Don B | Miller, Tice L.

เลขเรียกหนังสือ: 792.0973 W743C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 792.0973 W743C] (1).

19. Handbook of idioms & slang / นรชัย จาฏามระ

โดย นรชัย จาฏามระ.

เลขเรียกหนังสือ: 427.003 น215ฮ 2536 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427.003 น215ฮ 2536] (2).

20. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = Times-Chambers learners' dictionary (English-Thai) / ภาษาไทยโดย กนิษฐา นาวารัตน์ และคณะ

โดย กนิษฐา นาวารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 พ174] (1).