ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 699 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. อังกฤษผิดง่าย / จำรัส อาภาพิกุล, รวบรวม

โดย จำรัส อาภาพิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 จ365อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 จ365อ] (1).

2. Tense & Structure / เรียบเรียง, ศิริพร

โดย ศิริพร.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ศ463ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ศ463ท] (1).

3. รู้ทัน--สันดาน Tense / เฑียร ธรรมดา, เรื่อง

โดย เฑียร ธรรมดา.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ฑ711ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลีลาภาษา, [2552?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ฑ711ร] (1).

4. Idioms สำนวนสแลงทันสมัย / นวลพรรณ สุวรรณบรรณ.

โดย นวลพรรณ สุวรรณบรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.13 น332อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Book Maker, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423.13 น332อ] (1).

5. เทคนิคเดาศัพท์อย่างง่าย = Vocabulary made easy / เรืองสุข ฉัตรปราการ, อัญชลี พงศ์พันธุ์.

โดย เรืองสุข ฉัตรปราการ | อัญชลี พงศ์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ร863ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 ร863ท] (1).

6. ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษ = Spoken English / M.M.C.

โดย เอ็ม. เอ็ม. ซี.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 อ898ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 อ898ค 2535] (2).

7. ข้อสอบรวม ภาษาอังกฤษปริญญาโท / จัดทำโดย คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบัน Opinion.

โดย สถาบัน Opinion. คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 420.76 ส181ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการสถาบัน Opinion, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.76 ส181ข] (1).

8. รู้ศัพท์-เก่งอังกฤษ = English vocab for better exam results / เรณู ชูความคิด.

โดย เรณู ชูความคิด.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ร765ร 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 ร765ร 2537] (1).

9. 100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.

โดย เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 420 ร863ว 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420 ร863ว 2536] (3).

10. วิเทศสัมพันธ์ 3 / จัดทำโดย อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษสถาบัน Opinion.

โดย สถาบัน opinion.

เลขเรียกหนังสือ: 420.76 ส181ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทสกายบุ๊กส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.76 ส181ว] (1).

11. วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่สิบเก้าระยะปลายถึงศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้น : ประวัติและวิเคราะห์ (ภาคที่หก-บทที่สอง) / ฉันทนา ไชยชิต

โดย ฉันทนา ไชยชิต.

เลขเรียกหนังสือ: 810.9 ฉ254ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.9 ฉ254ว] (3).

12. English by accident : text book, a very basic English course for beginners / Colin Cotterill, ศิริรัตน์ โตรอด.

โดย คอทเทอร์ริล, โคลิน | ศิริรัตน์ โตรอด.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ค183อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ค183อ] (1).

13. ทดสอบหลักไวยากรณ์ปริญญาโท = English structure for graduate tests / รวบรวมโดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ศ818ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ศ818ท] (2).

14. หลักภาษาอังกฤษชั้นสูง / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ส788ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ส788ห] (1).

15. Practical English grammar / อิสรา สาระงาม.

โดย อิสรา สาระงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ764พ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือไอบีซี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 อ764พ 2539] (1).

16. คำสับสนและคำสนทนาที่ใช้ผิดเสมอในภาษาอังกฤษ / โดย ประพันธ์ วิภวศุทธิ์ และ ยู เอ็ม เมือง.

โดย ประพันธ์ วิภวศุทธิ์ | ยู เอ็ม เมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ป319ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 ป319ค] (3).

17. English for hotel staff "Food and Beverage" / โดย ปรีชา แดงโรจน์

โดย ปรีชา แดงโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ป467อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ป467อ] (4).

18. พัฒนาทักษะการอ่าน = Ready to read / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา, ทิพวรรณ พฤฒิถาวร, อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์.

โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา | ทิพยวรรณ พฤฒิถาวร | อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 พ925พ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 พ925พ 2530] (1).

19. แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง = A guide to correct English / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ B. B. Books.

โดย สำนักพิมพ์ B.B. Books ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : B. B. Books, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 น927] (1).

20. 605 ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย แต่--มักใช้ผิด / พจนีย์ วิริยะภานนท์, เรียบเรียง.

โดย พจนีย์ วิริยะภานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 พ176ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 พ176ห] (1).