ผลการค้นหาของคุณมี 78 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. New model English-Thai dictionary / รวบรวมโดย สอ เสถบุตร.

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ส472น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ส472น] (1).

2. Handbook of idioms & slang / นรชัย จาฏามระ

โดย นรชัย จาฏามระ.

เลขเรียกหนังสือ: 427.003 น215ฮ 2536 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 18ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427.003 น215ฮ 2536] (2).

3. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = Times-Chambers learners' dictionary (English-Thai) / ภาษาไทยโดย กนิษฐา นาวารัตน์ และคณะ

โดย กนิษฐา นาวารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 พ174] (1).

4. A new English-Thai dictionary (ฉบับรวมศาสตร์) / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579น] (1).

5. พจนานุกรมสนทนาภาษาไทย = The conversation dictionary of the Thai language (English-Thai, Thai-English) / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579พ 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579พ 2539] (2).

6. สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล

โดย รัชนี ซอโสตถิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ร333ส 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427 ร333ส 2540] (1).

7. Dictionary of basic English expression / รวบรวมโดย เจตนาพร

โดย เจตนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 423 จ697ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เบญญา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 จ697ด] (1).

8. สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทย ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล.

โดย รัชนี ซอโสตถิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ร333ส 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.9 ร333ส 2541] (1).

9. ศัพท์บัญญัติน่ารู้ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, กฤดาการ พันธ์บูรณะ

โดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ | กฤดาการ พันธ์บูรณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ส339ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.1 ส339ศ] (2), [Call number: 428.1 ส339ศ] (1).

10. พจนานุกรมคำเหมือน ไทย-อังกฤษ-อังกฤษ / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9132 อ844พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9132 อ844พ] (1).

11. พจนานุกรม กริยาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยการจำแนกและรูปแบบ = Dictionary of English verbs with classifications & patterns / สวาสดิ์ พรรณา

โดย สวาสดิ์ พรรณา.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 ส429พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.1 ส429พ] (2).

12. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ตำนานคำ / นพพร สุวรรณพาณิช, สันติ อิศโร, รวบรวมและเรียบเรียง

โดย นพพร สุวรรณพานิช | สันติ อิศโร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 น176พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 น176พ] (1).

13. Dictionary of 917 confusing words and phrases / โดย สรวงสุดา สมสกุล, มาสเตอร์ อับราฮัม.

โดย สรวงสุดา สมสกุล | อับราฮัม, มาสเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.95911 ส341ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.95911 ส341ด] (1).

14. Synonyms and antonyms dictionary / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ NEO English Magazine

โดย สำนักพิมพ์ NEO English Magazine. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 ส691ซ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.1 ส691ซ] (1).

15. พจนานุกรม (อังกฤษ-ไทย) คำนาม = Dictionary of noun / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ NEO English Magazine

โดย สำนักพิมพ์ NEO English Magazine. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 423 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 ส691พ] (1).

16. พจนานุกรมคำผรุสวาทและคำอุทาน = Dictionary of expletives and exclamations / นพพร สุวรรณพานิช

โดย นพพร สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 น176พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.1 น176พ] (1).

17. พจนานุกรม (อังกฤษ-ไทย) คำกริยาวิเศษณ์ = Dictionary of Adverb / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ NEO English Magazine

โดย สำนักพิมพ์ NEO English Magazine. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 423 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 ส691พ] (1).

18. พจนานุกรม (อังกฤษ-ไทย) คำคุณศัพท์ = Dictionary of Adjective / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ NEO English Magazine

โดย สำนักพิมพ์ NEO English Magazine. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 423 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 ส691พ] (1).

19. English by example : a dictionary of English collocations with Thai translations / โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ

โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 423 ว121อ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : G7, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 ว121อ 2543] (2), [Call number: 423 ว121อ 2543] (1).

20. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับมาตรฐาน) = Standard Thai-English Dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91321 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91321 ธ813พ] (1).