ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 225 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Barron's how to prepare for the TOEFL test : test of English as a foreign language / Pamela J. Sharpe

โดย Sharpe, Pamela J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 S532B 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24076 S532B 1999] (2).

2. การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร

โดย ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ป453ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 ป453ก] (2).

3. The Prentice Hall anthology of African American literature / [edited by] Rochelle Smith, Sharon L. Jones

โดย Jones, Sharon Lynette | Smith, Rochelle.

เลขเรียกหนังสือ: 810.80896073 P927 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.80896073 P927] (1). Items available for reference: [Call number: 810.80896073 P927] (1).

4. Cracking the TOEFL CBT / by George S. Miller

โดย Miller, Geoge S.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24076 M649C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2001 edition.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Princeton Review Publishing, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24076 M649C] (2).

5. TOEIC business idioms from silicon valley / by Kathy L. Hans

โดย Hans, Kathy L.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 H249T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Peterson's, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 H249T] (2).

6. Pride and prejudice / Jane Austen.

โดย Austen, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 823 A933P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Great Britain : Wordsworth Classics, 1999, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823 A933P] (2).

7. How to teach pronunciation / Gerald Kelly

โดย Kelly, Gerald.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 K29H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 K29H] (2).

8. TOEFL CBT success

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 T641 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Peterson's Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 T641] (2).

9. Heinle & Heinle's complete guide to the TOEFL test, CBT ed. / Bruce Rogers

โดย Rogers, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 R724H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: United States : Heinle & Heinle, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 R724H] (2).

10. Language development : an introduction / Robert E. Owens, Jr.

โดย Owens, Robert E.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 O97L 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 O97L 2001] (2).

11. Children's literature : an invitation to the world / Diana Mitchell with Pamela Waterbury, Rose Casement

โดย Mitchell, Diana | Waterbury, Pamela | Casement, Rose.

เลขเรียกหนังสือ: 809.89282 M681C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Allyn and Bacon, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809.89282 M681C] (2).

12. The new century handbook / Christine A. Hult, Thomas N. Huckin

โดย Hult, Christine A | Huckin, Thomas N.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 H917N 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 H917N 2002] (2).

13. Grammar in use : intermediate : with answers : self-study reference and practice for students of English / Raymond Murphy with William R. Smalzer

โดย Murphy, Raymond | Smalzer, William R.

เลขเรียกหนังสือ: 425 M978G 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2003, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 M978G 2003] (2).

14. สัญลักษณ์สะกดเสียง = Chinese phonetic symbols / โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา

โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ว844ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 ว844ส] (4).

15. Oxford advanced learners's dictionary of current English / A. S. Hornby ; edited by Sally Wehmeier

โดย Hornby, A.S.

เลขเรียกหนังสือ: 423 H814O 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423 H814O 2003] (1). Items available for reference: [Call number: 423 H814O 2003] (2).

16. Toeic listening tests / โดย กิตติ์ จิรติกุล

โดย กิตติ์ จิรติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 ก671ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 ก671ท] (3).

17. TOEFL listening tests / โดย กิตติ์ จิรติกุล

โดย กิตติ์ จิรติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 ก671ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 ก671ท] (3).

18. Research methods in education : an introduction / William Wiersma, Stephen G. Jurs

โดย Wiersma, William | Jurs, Stephen G.

เลขเรียกหนังสือ: 370.72 W648R 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Pearson/Allyn and Bacon, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.72 W648R 2005] (2).

19. IELTS testbuilder / Sam McCarter and Judith Ash

โดย McCarter, Sam | Ash, Judith.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 M123I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Macmillan, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 M123I] (3).

20. Barron's how to prepare for the TOEFL test : Test of English as a Foreign Language / Pamela J. Sharpe

โดย Sharpe, Pamela J.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 S532B 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hauppauge, N. Y. : Barron's Educational Series, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 S532B 2004] (2).