ผลการค้นหาของคุณมี 37 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The portable Dickens / Charles Dickens

โดย Dickens, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 823 D548P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Penguin Books, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823 D548P] (1).

2. A wayside tavern / Norah Lofts

โดย Lofts, Norah.

เลขเรียกหนังสือ: 823.914 L829W ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Large print ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : ISIS, 2009, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.914 L829W] (1).

3. Dickens and the politics of the family / Catherine Waters

โดย Waters, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 823.8 W329D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.8 W329D] (1).

4. The Cambridge companion to George Eliot / edited by George Levine

โดย Levine, George.

เลขเรียกหนังสือ: 823.8 C178 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.8 C178] (1).

5. The Cambridge companion to old English literature / edited by Malcolm Godden and Michael Lapidge

โดย Godden, Malcolm | Lapidge, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 829.09 C178 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2000, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 829.09 C178] (1).

6. How to study romantic poetry / Paul O'Flinn

โดย O'Flinn, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 821.709071 O33H 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Basingstroke : MacMillan Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 821.709071 O33H 2001] (1).

7. Thomas Hardy : the novels / Norman Page

โดย Page, Norman.

เลขเรียกหนังสือ: 823.8 P133T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmills : Palgrave, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.8 P133T] (1).

8. Marxist Shakespeares [electronic resource]/ Jean E. Howard and Scott Cutler Shershow.

โดย Howard, Jean Elizabeth | Shershow, Scott Cutler | NetLibrary, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 822.33 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge, 2000สารสนเทศออนไลน์: Bibliographic record display An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information สามารถยืมได้: No items available

9. The curious incident of the dog in the night-time / by Mark Haddon

โดย Haddon, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 813.6 H127C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 813.6 H127C] (1).

10. Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; annotated and with an introduction by Bonnie Kime Scott ; Mark Hussey, general editor

โดย Woolf, Virginia | Scott, Bonnie Kime.

เลขเรียกหนังสือ: 823.912 W913M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Orlando, Fla. : Harvest Book, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.912 W913M] (1).

11. The curious incident of the dog in the night-time / Mark Haddon

โดย Haddon, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 813.6 H127C ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, 2004, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 813.6 H127C] (1).

12. The Bedford companion to Shakespeare : an introduction with documents / Russ McDonald.

โดย McDonald, Russ.

เลขเรียกหนังสือ: 822.33 M135B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Bedford Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 822.33 M135B] (1).

13. The life of King Henry the fifth / William Shakespeare ; edited by Claire McEachern.

โดย Shakespeare, William | McEachern, Claire.

เลขเรียกหนังสือ: 822.33 S527L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Penguin, 1999ชื่อเรื่องอื่น: Henry V.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 822.33 S527L] (1).

14. The adventures of Robin Hood / retold from the Howard Pyle original by John Burrows ; illustrated by Lucy Corvino

โดย Burrows, John | Pyle, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 823.912 B972A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.912 B972A] (1).

15. Oliver Twist / retold from the Charles Dickens original by Kathleen Olmstead ; illustrated by Dan Andreasen

โดย Olmstead, Kathleen | Dickens, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 823.8 O51O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.8 O51O] (1).

16. The prince and the pauper / retold from the Mark Twain original by Kathleen Olmstead ; illustrated by Jamel Akib

โดย Olmstead, Kathleen | Twain, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 813.4 O51P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 813.4 O51P] (1).

17. Rebecca of Sunnybrook Farm / retold from the Kate Douglas Wiggin original by Deanna McFadden ; illustrated by Jamel Akib

โดย McFadden, Deanna | Wiggin, Kate Douglas Smith.

เลขเรียกหนังสือ: 823.914 M143R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.914 M143R] (1).

18. A little princess / retold from the Frances Hodgson Burnett original by Tania Zamorsky ; illustrated by Lucy Corvino

โดย Zamorsky, Tania | Hodgson, Frances Burnett.

เลขเรียกหนังสือ: 813.4 Z25L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 813.4 Z25L] (1).

19. Little Lord Fauntleroy / retold from the Frances Hodgson Burnett original by Eva Mason ; illustrated by Troy Howell

โดย Mason, Eva | Burnett, Frances Hodgson.

เลขเรียกหนังสือ: 823.912 M398L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.912 M398L] (1).

20. Little women / retold from the Louisa May Alcott original by Deanna McFadden ; illustrated by Lucy Corvino

โดย McFadden, Deanna | Alcott, Louisa May.

เลขเรียกหนังสือ: 813.6 M143L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 813.6 M143L] (1).