ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 31 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว.

โดย สัญฉวี สายบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส551ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส551ห 2540] (3).

2. การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอัครพงศ์

โดย ทิพา เทพอัครพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ท484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ท484ก] (2).

3. คู่มือสอนแปล / วรนาถ วิมลเฉลา

โดย วรนาถ วิมลเฉลา.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว215ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว215ค 2539] (1).

4. การแปลเชิงปฏิบัติ = Practical translation / ประเทือง ทินรัตน์

โดย ประเทือง ทินรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ป285ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ป285ก] (2).

5. คู่มือนักแปลอาชีพ / ผู้เขียน, สิทธา พินิจภูวดล

โดย สิทธา พินิจภูวดล.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส719ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครังที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส719ค 2543] (1).

6. หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว.

โดย สัญฉวี สายบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส551ห 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส551ห 2542] (2).

7. ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์

โดย ปัญญา บริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ป524ท 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ป524ท 2542] (2).

8. ทฤษฎีและหลักการแปล = Theories of translation / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว267ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว267ท 2545] (1).

9. การแปลขั้นสูง = Advanced translation / สุพรรณี ปิ่นมณี.

โดย สุพรรณี ปิ่นมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส829ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส829ก] (2).

10. การแปลตามหลักภาษาศาสตร์ = Translation : a linguistic approach / วิษณุ กอปรสิริพัฒน์

โดย วิษณุ กอปรสิริพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว768ก ประเภทของทรัพยากร: map Mapครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว768ก] (2).

11. เรียนภาษาอังกฤษจาก SMS! = English to communicate! / เรียบเรียง, Christopher M. Schuh

โดย ชูฮ์, คริสโตเฟอร์ เอ็ม.

เลขเรียกหนังสือ: 428.02 ช692ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ก๊อดกีฟวิ่ง, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.02 ช692ร] (1).

12. การแปลขั้นสูง = Advanced translation / สุพรรณี ปิ่นมณี.

โดย สุพรรณี ปิ่นมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส829ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส829ก 2549] (1).

13. หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว.

โดย สัญฉวี สายบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส551ห 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส551ห 2550] (1).

14. การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอัครพงศ์

โดย ทิพา เทพอัครพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ท484ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ท484ก 2549] (2).

15. แปลได้ แปลดี : ทักษะการแปลสำหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย / สุพรรณี ปิ่นมณี.

โดย สุพรรณี ปิ่นมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ส829ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ส829ป] (2).

16. วาจา--ลีลาฝรั่ง / โดย เอ็ดเวิร์ดส์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย เอ็ดเวิร์ดส์.

เลขเรียกหนังสือ: 427 อ888ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอต้าเฮ้าส์, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 427 อ888ว] (1).

17. ทฤษฎีและหลักการแปล = Theories of translation / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว267ท 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว267ท 2552] (1).

18. ทฤษฎีและหลักการแปล = Theories of translation / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว267ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว267ท] (2).

19. การแปลวรรณกรรม / วัลยา วิวัฒน์ศร

โดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว445ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว445ก] (1).

20. ดื่มกินถิ่นฝรั่ง / คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ด236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ด236] (2).