ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 76 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. New model English-Thai dictionary / รวบรวมโดย สอ เสถบุตร.

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ส472น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ส472น] (1).

2. A new English-Thai dictionary (ฉบับรวมศาสตร์) / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579น] (1).

3. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = A new English-Thai dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579พ] (1).

4. New model English-Thai dictionary / สอ เสถบุตร

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.95911 ส472น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรีมา, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.95911 ส472น] (1).

5. Aksorn practical dictionary with illustrations English-Thai / บรรณาธิการ, สมิท ซู

โดย สมิท, ซู.

เลขเรียกหนังสือ: 423.95911 อ466 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.95911 อ466] (1).

6. เรียนแปลอังกฤษ / นเรศ สุรสิทธิ์

โดย นเรศ สุรสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 น266ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 น266ร] (1).

7. พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย = English-Thai dictionary / ประสิทธิ์ โค้วตระกูล.

โดย ประสิทธิ์ โค้วตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 423.95911 ป412พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2557สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.95911 ป412พ] (1).

8. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = Times-Chambers learners' dictionary (English-Thai) / ภาษาไทยโดย กนิษฐา นาวารัตน์ และคณะ

โดย กนิษฐา นาวารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 พ174] (1).

9. การแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการ / ปรียา อุนรัตน์

โดย ปรียา อุนรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91802 ป473ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91802 ป473ก 2540] (2).

10. คู่มือสอนแปล / วรนาถ วิมลเฉลา

โดย วรนาถ วิมลเฉลา.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 ว215ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 ว215ค 2539] (1).

11. พจนานุกรมสนทนาภาษาไทย = The conversation dictionary of the Thai language (English-Thai, Thai-English) / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579พ 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579พ 2539] (2).

12. สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล

โดย รัชนี ซอโสตถิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ร333ส 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427 ร333ส 2540] (1).

13. New model English-Thai dictionary / รวบรวมโดย สอ เสถบุตร

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ส472น 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ส472น 2540] (2), [Call number: 423.9591 ส472น 2540] (2).

14. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับมหาวิทยาลัย) = A new English-Thai dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579พ 2541] (1).

15. พจนานุกรมคำเหมือน ไทย-อังกฤษ-อังกฤษ / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9132 อ844พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9132 อ844พ] (1).

16. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ตำนานคำ / นพพร สุวรรณพาณิช, สันติ อิศโร, รวบรวมและเรียบเรียง

โดย นพพร สุวรรณพานิช | สันติ อิศโร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 น176พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 น176พ] (1).

17. Dictionary of 917 confusing words and phrases / โดย สรวงสุดา สมสกุล, มาสเตอร์ อับราฮัม.

โดย สรวงสุดา สมสกุล | อับราฮัม, มาสเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.95911 ส341ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.95911 ส341ด] (1).

18. พจนานุกรมคำผรุสวาทและคำอุทาน = Dictionary of expletives and exclamations / นพพร สุวรรณพานิช

โดย นพพร สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 423.1 น176พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.1 น176พ] (1).

19. เทคนิคการแปลไทยเป็นอังกฤษ = Technique of translating Thai to English / ธนพล จาดใจดี

โดย ธนพล จาดใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 428.029591 ธ152ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.029591 ธ152ท] (2).

20. พจนานุกรม (อังกฤษ-ไทย) คำคุณศัพท์ = Dictionary of Adjective / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ NEO English Magazine

โดย สำนักพิมพ์ NEO English Magazine. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 423 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 ส691พ] (1).