ผลการค้นหาของคุณมี 119 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Celtic tales of myth & legend

เลขเรียกหนังสือ: 398.204916 C394 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : Lang Syne Publishers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.204916 C394] (1).

2. Literature : an introduction to fiction, poetry, and drama / X.J. Kennedy.

โดย Kennedy, X. J.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8 K36L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Little, Brown, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.8 K36L] (1).

3. Houghton Mifflin literary readers. Book 8

เลขเรียกหนังสือ: 823.01 H838 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.01 H838] (1).

4. Snakes : a Thai novel / by Wimon Sainimnuan.

โดย Wimon Sainimnuan.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 W757S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thai Modern Classics, 1996, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913 W757S] (1).

5. The mill on the floss / George Eliot

โดย Eliot, George.

เลขเรียกหนังสือ: 823.8 E42M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : J.M. Dent & Sons, 1908 (reprinted 1956)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.8 E42M] (1).

6. Who's who in twentieth century literature / Martin Seymour-Smith.

โดย Seymour-Smith, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 809.04 S521W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1977, c1976สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 809.04 S521W] (1).

7. Dickens and the politics of the family / Catherine Waters

โดย Waters, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 823.8 W329D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.8 W329D] (1).

8. Theories of literature in the twentieth century : structuralism, Marxism, aesthetics of reception, semiotics / Douwe Fokkema, Elrud Ibsch

โดย Fokkema, Douwe | Ibsch, Elrud.

เลขเรียกหนังสือ: 801.950904 F662T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: London : C. Hurst,สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 801.950904 F662T] (1).

9. The Cambridge companion to American realism and naturalism : Howells to London / edited by Donald Pizer

โดย Pizer, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 810.912 C178 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.912 C178] (1).

10. Traveller's literary companion to South-East Asia / edited by Alastair Dingwall

โดย Dingwall, Alastair.

เลขเรียกหนังสือ: 809.8959 T779 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Brighton, U.K. : In Print, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809.8959 T779] (1).

11. Benet's reader's encyclopedia / edited by Bruce Murphy

โดย Murphy, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 803 B465 1996 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HaperCollins, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 803 B465 1996] (1).

12. American fiction, 1901-1925 : a bibliography / Geoffrey D. Smith

โดย Smith, Geoffrey D.

เลขเรียกหนังสือ: 013.973 S648A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 013.973 S648A] (1).

13. The Norton anthology of English literature volume 2 / editors, M. H. Abrams ... [et al.].

โดย Abrams, M. H.

เลขเรียกหนังสือ: 820.8 A161N ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 820.8 A161N] (1).

14. Celtic myth & legend : an A-Z of people and places / Mike Dixon-Kennedy

โดย Dixon-Kennedy, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 398.204916 D621C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Blandford, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.204916 D621C] (1).

15. British short stories of today / edited by Esmor Jones

โดย Jones, Esmor.

เลขเรียกหนังสือ: 823.914 B862 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Books, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.914 B862] (1).

16. Celtic mythology : history, legends, and deities / by T. W. Holleston

โดย Holleston, T. W.

เลขเรียกหนังสือ: 398.204916 H737C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: North Hollywood, Calif. : Newcastle Publishing, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.204916 H737C] (1).

17. Post-Colonial literatures in English : Southeast Asia, New Zealand, and the Pacific 1970-1992 / Mark Williams

โดย Williams, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 016.82 W725P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : G.K. Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.82 W725P] (1).

18. Classic Celtic fairy tales / selected and edited by John Matthews ; illustrated by Ian Daniels

โดย Matthews, John.

เลขเรียกหนังสือ: 398.204916 C614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Blanford, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.204916 C614] (1).

19. The Norton introduction to literature / compiled by Carl E. Bain ... [et al.].

เลขเรียกหนังสือ: 808.8 B162N 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : W.W. Norton, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.8 B162N 1991] (1).

20. The process of fiction : contemporary stories and criticism / edited by Barbara McKenzie.

โดย McKenzie, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 823.01 P963 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Harcourt Brace Jovanovich, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.01 P963 1974] (1).