ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 85 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Stories Grim, stories Gay / edited by Barry Taylor

โดย Taylor, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 S884 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1974, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.64 S884] (1).

2. The writer's craft : a process reader / Sheena Gillespie, Robert Singleton, Robert Becker.

โดย Gillespie, Sheena | Singleton, Robert | Becker, Robert J.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 G478W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Glenview, Ill. : Scott, Foresman, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 G478W] (1).

3. An introduction to literature : fiction, poetry, drama / edited by Sylvan Barnet, Morton Berman, William Burto

โดย Berman, Morton | Burto, William | Barnet, Sylvan.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 I61 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Little, Brown, 1981, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 I61 1981] (1).

4. The Norton reader : an anthology of expository prose / Caesar R. Blake ... [et al.].

โดย Blake, Caesar R.

เลขเรียกหนังสือ: 808.888 N887 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., shorterข้อมูลการพิมพ์: New York : W. W. Norton, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.888 N887 1984] (1).

5. From reading to revision / Scott Rice

โดย Rice, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 R497F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadsworth, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 R497F] (1).

6. A community of readers : a thematic approach to reading / Roberta Alexander, Jan Lombardi

โดย Alexander, Roberta | Lombardi, Jan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A377C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.6 A377C] (1).

7. Systematic reading I / Chuencheewee Chalermpatarakul ... [et al.].

โดย Chuencheewee Chalermpatarakul.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S995 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 S995 1998] (2).

8. Writing with purpose and passion : a writer's guide to language and literature / Jeff Stalcup, Mike Rovasio

โดย Stalcup, Jeff | Rovasio, Mike.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 S782W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Ptentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 S782W] (1).

9. Critical reading and writing : an introductory coursebook / Andrew Goatley

โดย Goatly, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 G573C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 G573C] (1).

10. Writing, reading, and research / Richard Veit, Christopher Gould

โดย Veit, Richard | Gould, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 V428W 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Pearson/Longman, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 V428W 2004] (1).

11. Literature and the writing process / Elizabeth McMahan, Susan X. Day, Robert Funk

โดย McMahan, Elizabeth | Day, Susan X | Funk, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 M167L 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 M167L 2002] (1).

12. Reading and writing in the academic community / Mary Lynch Kennedy, Hadley M. Smith

โดย Kennedy, Mary Lynch | Smith, Hadley M.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 K36R 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 K36R 2001] (1).

13. Reading better in English / Payongsiri Jithavech

โดย Payongsiri Jithavech.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 P346R ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.6 P346R] (2).

14. Expressions : an introduction to writing, reading, and critical thinking / Megan C. Rainey

โดย Rainey, Megan C.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 R156E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 R156E] (1).

15. Reading with meaning : strategies for college reading / Dorothy Grant Hennings

โดย Hennings, Dorothy Grant.

เลขเรียกหนังสือ: 428.40711 H517R 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.40711 H517R 2002] (1).

16. Signals : writing effective sentences and paragraphs / George E. Bell, Carolyn Farkas

โดย Bell, George E | Farkas, Carolyn.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 B433S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 B433S] (1).

17. Text & thought : an integrated approach to college reading & writing : with a special supplement, The Correct English Handbook / Judith Resnick, Lanny Lester

โดย Resnick, Judith | Lester, Lanny Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042076 R434T 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042076 R434T 2003] (1).

18. Heritage : African American readings for writing / [compiled by] Margaret Giles Lee, Joyce M. Jarrett, Doreatha Drummond Mbalia

โดย Lee, Margaret Giles | Jarrett, Joyce M | Mbalia, Doreatha Drummond.

เลขเรียกหนังสือ: 808.042 H548 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.042 H548 2002] (1).

19. Strategies for successful writing : a rhetoric, research guide, and reader / James A. Reinking, Andrew W. Hart, Robert von der Osten

โดย Reinking, James A | Hart, Andrew W | Osten, Robert von der.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 R372S 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 R372S 2002] (1).

20. Fifty great essays / edited by Robert DiYanni

โดย DiYanni, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 808.0427 F469 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Pearson/Longman, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.0427 F469 2005] (1).