ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 55 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Effective reading / Francis P. Robinson

โดย Robinson, Francis P.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 R659E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 R659E] (1).

2. Edgar Allan Poe : storyteller : seven stories adapted from the original of Edgar Allan Poe.

โดย Poe, Edgar Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 372.4 P743E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washing, D.C. : Office of English Language Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs, United States Department of State, [19--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.4 P743E] (1).

3. Teaching reading skills in a foreign language / Christine Nuttall

โดย Nuttall, Christine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 N979T 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: New ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 N979T 1996] (2).

4. The effectiveness of cloze in teaching reading comprehension / Sumalee Sawatdirakpong

โดย Sumalee Sawatdirakpong.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 S955E (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 1980หมายเหตุ: Thesis (M.A.)--Mahidol University, 1980 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.4 S955E] (1).

5. Enterprise : reading skills for Thai university students / by Duangta Lukkunaprasit

โดย Duangta Lukkunaprasit.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 D812E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Chulalongkorn University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 D812E] (1).

6. Reading for mass communication / Bhikul Punyaratabandhu

โดย Bhikul Punyaratabandhu.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 B575R 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Kasetsart University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 B575R 1998] (2).

7. An introduction to critical reading / Tom Barnwell, Leah McCraney

โดย Barnwell, Tom | McCraney, Leah.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 B263I 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.43 B263I 1997] (1).

8. Strategies for interactive reading / Ava Zinn, Carolyn Poole

โดย Zinn, Ava | Poole, Carolyn.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 Z78S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.43 Z78S] (1).

9. The reading light / W. Royce Adams

โดย Adams, W. Royce.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 A219R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Harcourt Brace College, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.43 A219R] (2).

10. Developing reading skills / compilers, Panida Aue-apaikul, Phoolsook Ratanotayanonth

โดย Panida Aue-apaikul | Phoolsook Ratanotayanonth.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 D489 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : PSP, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.43 D489 1998] (1).

11. Reading and writing in more than one language : lessons for teachers / Elizabeth Franklin, editor

โดย Franklin, Elizabeth | Teachers of English to Speakers of Other Languages.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 R287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Alexandria, Va. : Teachers of English to Speakers of Other Languages, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 R287] (1).

12. How to be a competent reader : grammar, vocabulary, reading / Sirinart Leelawat ; edited by Phillipa A. Curwen

โดย Sirinart Leelawat | Curwen, Phillipa A.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 S619H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Chiang Mai University, [1999?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 S619H] (1).

13. A community of readers : a thematic approach to reading / Roberta Alexander, Jan Lombardi

โดย Alexander, Roberta | Lombardi, Jan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.6 A377C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.6 A377C] (1).

14. From reader to reading teacher : issues and strategies for second language classrooms / Jo Ann Aebersold, Mary Lee Field

โดย Aebersold, Jo Ann | Field, Mary Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 418.4 A246F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1999, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.4 A246F] (1).

15. Basic reading skills handbook / Harvey S. Wiener, Charles Bazerman

โดย Wiener, Harvey S | Bazerman, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 428.43 W647B 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.43 W647B 2000] (1).

16. Dyslexia : a neuropsychological approach to educating children with severe reading disorders / Robert E. Valett

โดย Valett, Robert E.

เลขเรียกหนังสือ: 371.9144 V168D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : David S. Lake, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.9144 V168D] (1).

17. Reading for mass communication / Bhikul Punyaratabandhu

โดย Bhikul Punyaratabandhu.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 B575R 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Kasetsart University Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 B575R 1999] (1).

18. Whole-language : practice and theory / Victor Froese, editor

โดย Froese, Victor.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 W628 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.6 W628 1996] (1).

19. Handbook for critical reading / Don Meagher

โดย Meagher, Don.

เลขเรียกหนังสือ: 428.40711 M482H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth : Harcourt Brace College Pub., c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.40711 M482H] (2).

20. College reading & study skills / Kathleen T. McWhorter

โดย McWhorter, Kathleen T.

เลขเรียกหนังสือ: 428.40711 M177C 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Pearson/Longman, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.40711 M177C 2004] (1).