ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. "der", "die" oder "das"? : ubungen zum artikel / Joachim Busse

โดย Busse, Joachim.

เลขเรียกหนังสือ: 435 B981D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 B981D] (1).

102. Wortschatz und mehr : ubungen fur die mittel-und oberstufe / Mary L. Apelt

โดย Apelt, Mary L.

เลขเรียกหนังสือ: 435 A641W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 A641W] (1).

103. "mir" oder "mich"? : ubungen zur formenlehre / Joachim Busse, Anneliese Westermann

โดย Busse, Joachim | Westermann, Anneliese.

เลขเรียกหนังสือ: 435 B981M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaing : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 B981M] (1).

104. GroB oder klein? : ubungen und diktate zur rechtschreibung / Gerda Spiegelberg

โดย Spiegelberg, Gerda.

เลขเรียกหนังสือ: 435 S755G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 S755G] (1).

105. Lernwortschatz deutsch : Deutsch-Englisch = Learning German words / Diethard Lubke

โดย Lubke, Diethard.

เลขเรียกหนังสือ: 435 L929L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 L929L] (1).

106. Leichte tests : Deutsch als fremdsprache / Johannes Schumann

โดย Schuman, Johannes.

เลขเรียกหนังสือ: 438.0076 S392L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.0076 S392L] (1).

107. Duden Das Sekretariatshandbuch : ratgeber fur buro, sekretariat und verwaltung / Siegfried A. Huth

โดย Huth, Siegfried A.

เลขเรียกหนังสือ: 438 H979D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mannheim : Dudenverlag, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 H979D] (1).

108. Teste dein deutsch mit ratseln : ein motivierendes testbuch in drei schwierigkeitsstufen / von Anna Garmulewicz-Polinska und Adam Sumera

โดย Garmulewicz-Polinska, Anna | Sumera, Adam.

เลขเรียกหนังสือ: 438 G233T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Langenscheidt, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 G233T] (1).

109. Training Zentrale Mittelstufen-Prufung. Band 2, Schriftlicher ausdruck, mundliche kommunikation / Roland Dittrich, Evelyn Frey

โดย Dittrich, Roland | Frey, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 435 D617T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2003, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 D617T] (1).

110. Training Zentrale Mittelstufen-Prufung. Band 1, Leseverstehen Horverstehen / Roland Dittrich, Evelyn Frey

โดย Dittrich, Roland | Frey, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 435 D617T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 D617T] (1).

111. Ubungsgrammatik fur fortgeschrittene : deutsch als fremdsprache / Karin Hall, Barbara Scheiner

โดย Hall, Karin | Scheiner, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 435 H177U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 H177U] (1).

112. Fit furs zertifikat deutsch : tipps und ubungen / Sabine Dinsel, Monika Reimann

โดย Dinsel, Sabine | Reimann, Monika.

เลขเรียกหนังสือ: 435 D587F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 D587F] (1).

113. em Bruckenkurs : deutsch als fremdsprache fur die mittelstufe / Jutta Orth-Chambah

โดย Orth-Chambah, Jutta.

เลขเรียกหนังสือ: 435.076 O77B 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflage 2000ข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435.076 O77B 2002] (1).

114. em Bruckenkurs : deutsch als fremdsprache fur die mittelstufe / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dorte Weers

โดย Perlmann-Balme, Michaela | Schwalb, Susanne | Weers, Dorte.

เลขเรียกหนังสือ: 435 P451B 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflage 2000ข้อมูลการพิมพ์: Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 P451B 2002] (1).

115. 100 briefe deutsch : fur export und import / von Brigit Abegg

โดย Abegg, Birgit.

เลขเรียกหนังสือ: 438.2 A138O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Langenscheidt, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.2 A138O] (1).

116. Pons reiseworterbuch Thailandisch / bearbeitet von Jurgen Groll, Wolfgang Schmid

โดย Groll, Jurgen | Schmid, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 G875P (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9182 G875P] (1).

117. Sag's besser! : teil 1 und 2 Schlussel / Hans Foldeak

โดย Foldeak, Hans.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 F663S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 F663S] (1).

118. Grammatik sehen : arbeitsbuch fur deutsch als fremdsprache / Michaela Brinitzer, Verena Damm

โดย Brinitzer, Michaela | Damm, Verena.

เลขเรียกหนังสือ: 435 B858G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 B858G] (1).

119. em Ubungsgrammatik : deutsch als fremdsprache / Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme

โดย Hering, Axel | Matussek, Magdalena | Perlmann-Balme, Michaela.

เลขเรียกหนังสือ: 435 H546E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 H546E] (1).

120. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 2 = Deutsche grammatik Band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2545] (2).