ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 3 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 3 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2545] (2).

122. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 1 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 1 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2545] (2).

123. คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / โดย ฮอพท์มันน์

โดย ฮอพท์มันน์.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ฮ159ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ฮ159ค 2546] (2).

124. แบบเรียนเร็วภาษาเยอรมัน / โดย Hans Dietrich

โดย ดรายทิช, ฮานส์.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 ด131บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 ด131บ] (1).

125. Der Neue Conrady : Das groBe deutsche Gedichtbuch von den Anfangen bis zur Gegenwart / hrsg. von Karl Otto Conrady

โดย Conrady, Karl Otto.

เลขเรียกหนังสือ: 831 C754D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dusseldorf ; Zurich : Artemis & Winkler, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 831 C754D] (1).

126. Duden : nie mehr blamieren-sicher formulieren!

เลขเรียกหนังสือ: 438 D845 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mannheim : Bibliographisches Instutut & F. A. Brockhaus AG, c2000สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

127. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 4 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 4 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2541] (2).

128. นิทานพื้นบ้านเยอรมัน / อำภา โอตระกูล, แปล

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 น597 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 น597 2545] (1).

129. Tangram : deutsch als fremdsprache : arbeitsbuch 1 / Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard Von Jan, Til Schonherr

โดย Dallapiazza, Rosa-Maria | Jan, Eduard Von | Schonherr, Til.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 D144T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 D144T] (1).

130. Tangram : deutsch als fremdsprache : arbeitsbuch 2 / Rosa-Maria Dallapiazza ... [et al.]

โดย Dallapiazza, Rosa-Maria.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 D144T 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflageข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 D144T 2002] (1).

131. Tangram : deutsch als fremdsprache : kursbuch 1 / Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard Von Jan, Til Schonherr

โดย Dallapiazza, Rosa-Maria | Jan, Eduard Von | Schonherr, Til.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 D144T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 D144T] (1).

132. Tangram : deutsch als fremdsprache : glossar Deutsch-Englisch, glossary German-English 2B / bearbeitet von Alan G. Jones

โดย Jones, Alan G.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 T164 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 T164] (1).

133. Tangram : deutsch als fremdsprache : glossar Deutsch-Englisch, glossary German-English 1B / bearbeitet von Alan G. Jones

โดย Jones, Alan G.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 T164 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflage.ข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 T164 2002] (1).

134. Tangram : deutsch als fremdsprache : vokabelheft 1B

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 T164 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflage.ข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 T164 2002] (1).

135. Delfin : arbeitsbuch : lehrwerk fur deutsch als fremdsprache / Hartmut AufderstraBe, Jutta Muller, Thomas Storz

โดย AufderstraBe, Hartmut | Muller, Jutta | Storz, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 A918D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 A918D] (1).

136. Delfin : arbeitsbuch-losungen : lehrwerk fur deutsch als fremdsprache / Hartmut AufderstraBe, Jutta Muller, Thomas Storz

โดย AufderstraBe, Hartmut | Muller, Jutta | Storz, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 A918D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 A918D] (1).

137. Delfin : glossar Deutsch-Englisch, glossary German-English : lehrwerk fur deutsch als fremdsprache / bearbeitet von Adelheid Hoffgen

โดย Hoffgen, Adelheid.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 A918D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 A918D] (1).

138. Tangram : deutsch als fremdsprache : ubungsheft 1A / Jutta Orth-Chambah

โดย Orth-Chambah, Jutta.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 O77T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 O77T] (1).

139. Tangram : deutsch als fremdsprache : ubungsheft 1B / Jutta Orth-Chambah

โดย Orth-Chambah, Jutta.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 O77T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 O77T] (1).

140. Tangram : deutsch als fremdsprache : kurs- und arbeitsbuch 1A / Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Til Schonherr

โดย Dallapiazza, Rosa-Maria | Schonherr, Til | Jan, Eduard Von.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 D144T 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflageข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 D144T 2002] (1).