ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Tangram : deutsch als fremdsprache : kursbuch und arbeitsbuch 1B / Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Til Schonherr

โดย Dallapiazza, Rosa-Maria | Schonherr, Til | Jan, Eduard Von.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 D144T 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflageข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 D144T 2002] (1).

142. Dialog beruf starter : deutsch als fremdsprache : arbeitsbuch / Norbert Becker, Jorg Braunert

โดย Becker, Norbert | Braunert, Jorg.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 B395D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 B395D] (1). Special Status (1).

143. Dialog beruf starter : deutsch als fremdsprache : lehrerhandbuch / Norbert Becker, Jorg Braunert

โดย Becker, Norbert | Braunert, Jorg.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 B395D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 B395D] (1).

144. Deutsch im hotel : korrespondenz / Paola Barberis, Elena Bruno

โดย Barberis, Paola | Bruno, Elena.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 B234D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 B234D] (1).

145. พจนานุกรม ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches worterbuch / โดย อำภา โอตระกูล

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 อ698พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 อ698พ 2547] (1).

146. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 4 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 4 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2545] (1).

147. เรียนภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว = Einfach deutsch lernen / ผู้แต่ง, คริสเตียน เชอร์เบล

โดย เชอร์เบล, คริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช725ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : เมเทเว ภูเก็ต, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช725ร] (2).

148. ฝึกสนทนาภาษาเยอรมัน = See it & say it in German / แปลและเรียบเรียงโดย สวาสดิ์ พรรณา

โดย สวาสดิ์ พรรณา.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ฝ219 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ฝ219 2546] (1).

149. Funktionsverbgefuge : ความเป็นมา-ลักษณะ-ประมวลศัพท์ / เอนก กิมสุวรรณ.

โดย เอนก กิมสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 435 อ893ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 อ893ก] (2).

150. The concise Oxford French dictionary / French-English, edited by H. Ferrar ; English-French, edited by J. A. Hutchinson and J.-D. Biard.

โดย Hutchinson, Joyce Agnes | Biard, Jean-Dominique | Ferrar, Henry.

เลขเรียกหนังสือ: 443.21 C744 1980 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1980 (reprinted 1987)สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 443.21 C744 1980] (1).

151. Collins German dictionary : complete & unabridged / editors, Susie Beattie, Martin Fellermayer, Eveline Ohneis-Borzacchiello

โดย Beattie, Susie | Fellermayer, Martin | Ohneis-Borzacchiello, Eveline.

เลขเรียกหนังสือ: 433.21 C712 2005 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : HarperCollins, 2005, c2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.21 C712 2005] (1).

152. สนทนาเยอรมัน = Deutsche konversation / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ส788ส 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ส788ส 2547] (1).

153. Themen aktuell 1 : Kursbuch / von Hartmut AufderstraBe ... [et al.]

โดย AufderstraBe, Hartmut.

เลขเรียกหนังสือ: 438.3 T383 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.3 T383] (1).

154. Themen aktuell 2 : Kursbuch / von Hartmut AufderstraBe ... [et al.]

โดย AufderstraBe, Hartmut.

เลขเรียกหนังสือ: 438.3 T383 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.3 T383] (1).

155. Themen aktuell 2 : hortexte [sound recording].

เลขเรียกหนังสือ: CD 300031 ประเภทของทรัพยากร: sound Soundข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Hueber Verlag, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 300031] (2).

156. Phonetik aktuell : Kopiervorlagen / von Gerhard J. S. Bunk

โดย Bunk, Gerhard J. S.

เลขเรียกหนังสือ: 431.58 B942P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 431.58 B942P] (3).

157. Themen aktuell 3 : Kursbuch / von Michaela Perlmann-Balme, Andreas Tomaszewski und Dorte Weers

โดย Perlmann-Balme, Michaela | Tomaszewski, Andreas | Weers, Dorte.

เลขเรียกหนังสือ: 438.3 P451T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.3 P451T] (1).

158. DaF in 2 Banden : Deutsch als Fremdsprache. 1 / Leonore Dienst, Rotraut Koll, Birgit Rabofski.

โดย Dienst, Leonore | Koll, Rotraut | Rabofski, Birgit.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 D562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 D562] (1).

159. DaF in 2 Banden : Deutsch als Fremdsprache. 2 / Leonore Dienst, Rotraut Koll.

โดย Dienst, Leonore | Koll, Rotraut.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 D562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 D562] (1).

160. Em bruckenkurs : Deutsch als fremdsprache fur die mittelstufe / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Dorte Weers

โดย Perlmann-Balme, Michaela | Schwalb, Susanne | Weers, Dorte.

เลขเรียกหนังสือ: 438.3 P451E 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2. Auflageข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.3 P451E 2000] (1).