ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Leselandschaft 1 / von Gunther Hasenkamp

โดย Hasenkamp, Gunther.

เลขเรียกหนังสือ: 438.3 H348L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.3 H348L] (1).

162. Leselandschaft 2 / von Gunther Hasenkamp

โดย Hasenkamp, Gunther.

เลขเรียกหนังสือ: 438.3 H348L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.3 H348L] (1).

163. Gesprachstraining : Deutsch fur den Beruf / von Kerstin Namuth und Thomas Luthi

โดย Namuth, Kerstin | Luthi, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 N174G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 N174G] (1). Special Status (1).

164. Telefonieren im Beruf : Deutsch fur den Beruf / Annette Keller ... [et al.]

โดย Keller, Annette.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 T267 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 T267] (1).

165. Deutsche handelskorrespondenz : der schriftwechsel in export und import / Rudolf Sachs

โดย Sachs, Rudolf.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 S121D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 S121D] (1). Special Status (1).

166. Lesetraining : fur jugendliche und junge erwachsene in der grundstufe / von Manuela Georgiakaki

โดย Georgiakaki, Manuela.

เลขเรียกหนังสือ: 438.6 G352L 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2 Auflageข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.6 G352L 2002] (1).

167. Deutsch kompakt / Renate Luscher

โดย Luscher, Renate.

เลขเรียกหนังสือ: 438.2 L968D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2003สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

168. Delfin, Lehrbuch+arbeitsbuch, dreibandige Ausgabe. Teil 2 / Hartmut AufderstraBe, Jutta Muller, Thomas Storz

โดย AufderstraBe, Hartmut | Muller, Jutta | Storz, Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 438.3 A918D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.3 A918D] (2).

169. Menschen, Werke, Epochen : eine Einfuhrung in die deutsche Kulturgeschichte / Christoph Parry

โดย Parry, Christoph.

เลขเรียกหนังสือ: 306.0943 P264M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.0943 P264M] (1).

170. Hallo aus Berlin : magazin zur filmserie / von Ernst Endt

โดย Endt, Ernst.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 E56H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 E56H] (1).

171. ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน = Grammatik lernen und uben / ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์.

โดย ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ศ214ว 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ศ214ว 2549] (2).

172. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส267ว 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10 ปรับปรุงตามหลักเกณฑ์การเขียนใหม่ของเยอรมันข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส267ว 2548] (2).

173. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 2 = Deutsche grammatik Band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2547] (2).

174. สนทนาภาษาเยอรมันทันใจ / มณเฑียร ภาตะนันท์, เขียน

โดย มณเฑียร ภาตะนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 435.24 ม123ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435.24 ม123ส 2549] (1).

175. เรียนภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว = Einfach deutsch lernen / ผู้แต่ง, คริสเตียน เชอร์เบล

โดย เชอร์เบล, คริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช725ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : เมเทเว ภูเก็ต, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช725ร] (2).

176. ออกเสียงภาษาเยอรมัน = Deutsche phonetik / พรสรรค์ วัฒนางกูร.

โดย พรสรรค์ วัฒนางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 431.58 พ283อ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 431.58 พ283อ 2548] (2).

177. พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย = Deutsch, das wichtigste / บรรณาธิการ, คริสเตียน ฮิงค์

โดย ฮิงค์, คริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมาเหลือง เอ็ดดูเทนเม้นท์, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 พ174] (1).

178. หลักภาษาเยอรมัน = Deutsche grammatik / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435.24 ส788ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435.24 ส788ห] (2).

179. ภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว : พื้นฐานความรู้คำศัพท์ และการออกเสียง = Deutsch leicht verstandlich fur thailander : Grundwissen wortschatz aussprache / Andreas Schottenloher

โดย Schottenloher, Andreas.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ส122ภ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทย-โดลฟีน, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ส122ภ] (1).

180. Grundstufen-grammatik : fur deutsch als fremdsprache / Monika Reimann

โดย Reimann, Monika.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2007, c1996สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).