ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. The concise Oxford-Duden German dictionary : German-English / English-German / edited by the Dudenredaktion and the German Section of the Oxford University Press Dictionary Department

โดย Dudenredaktion (Bibliographisches Institut) | Oxford University Press. Dictionary Department. German Section.

เลขเรียกหนังสือ: 433.21 C744 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.21 C744 1998] (1).

42. Teach yourself German / Paul Coggle and Heiner Schenke

โดย Coggle, Paul | Schenke, Heiner.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 C676T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Teach Yourself Books, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 C676T] (1).

43. พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยว ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches worterbuch fur touristik / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 ว267พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 ว267พ 2543] (2).

44. Unternehmen deutsch : lehrwerk fur wirtschaftsdeutsch / von C. Conlin

โดย von Collin, C.

เลขเรียกหนังสือ: 438.2 V945U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Klett Edition Deutsch, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.2 V945U] (3).

45. พจนานุกรม ไทย-เยอรมัน / โดย อำภา โอตระกูล ... [และคนอื่นๆ]

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 อ698พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล (2520), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 อ698พ 2543] (1).

46. At a Glance : essays / Lee Brandon

โดย Brandon, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 B819A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 B819A] (1).

47. The Cambridge companion to German idealism / edited by Karl Ameriks

โดย Ameriks, Karl.

เลขเรียกหนังสือ: 193 C178 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 193 C178] (1).

48. Adolf Hitler / John Toland

โดย Toland, John.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1 T647A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Great Britain : Wardsworth Edition, 1998, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1 T647A] (1).

49. Begleitubungen zur grundstufe deutsch als fremdsprache 2 / Palu Fischer

โดย Fischer, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 438.2 F529B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Max Hueber Verlag, 2000, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.2 F529B] (1).

50. Begleitubungen zur grundstufe deutsch als fremdsprache 2 : Losungen / Paul Fischer

โดย Fischer, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 438.2 F529B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Max Hueber Verlag, 2000, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.2 F529B] (1).

51. Pragmatik / Stephen C. Levinson ; a new translation by Martina Wiese

โดย Levinson, Stephen C | Wiese, Martina.

เลขเรียกหนังสือ: 401.41 L665P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tubingen : Max Niemeyer Verlag, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.41 L665P] (1).

52. Deutschland nach der wende / Renate Luscher

โดย Luscher, Renate.

เลขเรียกหนังสือ: 943.0879 L968D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Verlag fur Deutsch, 2001, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 943.0879 L968D] (1).

53. Neuhochdeutsch : eine einfuhrung in die sprachwissenschaft / Rosemarie Luhr

โดย Luhr, Rosemarie.

เลขเรียกหนังสือ: 435 L951N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Wilhelm Fink Verlag Muncher, 2000, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 L951N] (1).

54. เยอรมัน-ไทย ไทย-เยอรมัน พจนานุกรมสำหรับคนไทย = Deutsch-Thai Thai-Deutsch das worterbuch fur Thailander 2 in 1 / ผู้แต่ง, มิเชเอล วอยส์เคนส์

โดย วอยส์เคนส์, มิเชเอล.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ว346ย (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : เมเทเว ภูเก็ต, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ว346ย] (1).

55. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur tourismus / จิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์

โดย จิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 จ535ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Sprint, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 จ535ภ] (2).

56. ภาษา 'มัน-'มัน / เรียบเรียง, สีมน

โดย สีมน.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ส733ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ส733ภ] (2).

57. เรียนภาษาเยอรมันด้วยตนเอง / ผู้เขียน, วิมล กมลตระกูล

โดย วิมล กมลตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ว663ร 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ว663ร 2544] (2).

58. คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / โดย ฮอพท์มันน์

โดย ฮอพท์มันน์.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ฮ159ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ฮ159ค 2543] (2).

59. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2544] (1).

60. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 2 = Deutsche grammatik Band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2544] (2).