ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. เรียนพูดภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย = Deutsch fur Thailander / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย

โดย มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ม447ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ม447ร] (2).

62. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 1 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 1 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2543] (2).

63. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 2 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 2 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2544] (2).

64. Guide to German idioms = Sprachfuhrer zu Deutschen idiomen / J. P. Lupson.

โดย Lupson, J. P.

เลขเรียกหนังสือ: 437 L965G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : Passport Books, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 437 L965G] (1).

65. Das stilworterbuch / Herausgegeben von der Dudenredaktion

โดย Dudenredaktion.

เลขเรียกหนังสือ: 433.1 S857 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8., volling neu bearb. Aufl.ข้อมูลการพิมพ์: Mannheim : Dudenverlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.1 S857] (1).

66. Bertolt Brecht : Leben des Galilei

เลขเรียกหนังสือ: 832.91 B546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Suhrkamp, 1998, c1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 832.91 B546] (1).

67. Lernziel deutsch : deutsch als fremdsprache. grundstufe 2 / Wolfgang Hieber

โดย Hieber, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 435 H633L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Munchen : Max Hueber Verlag, 1997, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 H633L] (1).

68. Landeskundliches wissen an den Thailandischen Universitaten / Chawan Maleehom

โดย Chawan Maleehom.

เลขเรียกหนังสือ: 438 C512L (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2001หมายเหตุ: Thesis (M.A.?)--Chulalongkorn University, 2001 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 438 C512L] (1).

69. Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันและเจตนารมณ์ในการสื่อสาร / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267อ] (2).

70. ออกเสียงภาษาเยอรมัน = Deutsche phonetik / พรสรรค์ วัฒนางกูร.

โดย พรสรรค์ วัฒนางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 431 พ283อ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 431 พ283อ 2545] (2).

71. Verben mit prapositionen / อังคณา จิตต์โยธิน, ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์, วชิรา วงศ์เวียร

โดย อังคณา จิตต์โยธิน | ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์ | วชิรา วงศ์เวียร.

เลขเรียกหนังสือ: 435 อ488ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อาฮอร์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 อ488ว] (2).

72. Literatur zum anfassen : vorschlage zu einem produktiven umgang mit literatur / von Christoph Werr

โดย Werr, von Christoph.

เลขเรียกหนังสือ: 830 W498L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Munchen : Max Hueber Verlag, 1990, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 830 W498L] (1).

73. Einfuhrung in die dramenanalyse / Bernhard Asmuth

โดย Asmuth, Bernhard.

เลขเรียกหนังสือ: 832 A836E ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5., aktualisierte Aufl.ข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : J. B. Metzler, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 832 A836E] (1).

74. Lexikon literaturverfilmungen : verzeichnis deutschsprachiger filme 1945-2000 / zusammengestellt von Klaus M. Schmidt und Ingrid Schmidt

โดย Schmidt, Klaus M | Schmidt, Ingrid.

เลขเรียกหนังสือ: 016.79143 S352L (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2., erweiterte und aktualisierte Auflageข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Verlag J. B. Metzler, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.79143 S352L] (1).

75. Duden schulerhilfen. Aufsatz 2

เลขเรียกหนังสือ: 438 D845 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mannheim : Dudenverlag, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 D845] (1).

76. Duden schulerhilfen. Aufsatz 1

เลขเรียกหนังสือ: 438 D845 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mannheim : Dudenverlag, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 D845] (1).

77. Das grundschulworterbuch / von Ulrike Holzwarth-Roether, Angeliko Neidthardt und Barbara Schneider-Zuschlag

โดย Holzwarth-Raether, Ulrike | Neidthardt, Angelika | Schneider-Zuschlag, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 433.1 H762D 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mannheim : Dudenverlag, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 433.1 H762D 2002] (2).

78. Duden Worterbuch : das worterbuch fur die ersten schuljahre / von Ulrike Holzwarth-Raether, Angelika Neidthardt und Barbara Zuschlag

โดย Holzwarth-Raether, Ulrike | Neidthardt, Angelika | Zuschlag, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: 433.1 H762D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mannheim : Dudenverlag, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.1 H762D] (1).

79. Linguistik : eine Einfuhrung / Heidrun Pelz

โดย Pelz, Heidrun.

เลขเรียกหนังสือ: 430 P393L ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6. Aufl.ข้อมูลการพิมพ์: Hamburg : Hoffmann und Campe, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 430 P393L] (1).

80. Studienbuch linguistik / Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann

โดย Linke, Angelika | Nussbaumer, Markus | Portmann, Paul R.

เลขเรียกหนังสือ: 430 L756S 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4., unveranderte Aufl.ข้อมูลการพิมพ์: Tubingen : Max Niemeyer Verlag, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 430 L756S 2001] (1).