ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Einfuhrung in die germanistische linguistik / Hans Otto Spillmann

โดย Spillmann, Hans Otto.

เลขเรียกหนังสือ: 430 S756E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Langenscheidt, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 430 S756E] (1).

82. Taschenbuch linguistik : ein studienbegleiter fur Germanisten / von Wilfried Kurschner

โดย Kurschner, Wilfried.

เลขเรียกหนังสือ: 430.71 K96T 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2., vollstandig uberarbeitete und erweiterte Auflageข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 430.71 K96T 2003] (1).

83. Geschafts kommunikation : schreiben und telefonieren / Axel Hering, Magdalena Matussek

โดย Hering, Axel | Matussek, Magdalena.

เลขเรียกหนังสือ: 438.2 H546G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Max Hueber Verlag, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.2 H546G] (1).

84. Dialog beruf starter : deutsch als fremdsprache / Norbert Becker, Jorg Braunert

โดย Becker, Norbert | Braunert, Jorg.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 B395D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 B395D] (1).

85. Ubungsgrammatik fur anfanger : deutsch als fremdsprache / Renate Luscher

โดย Luscher, Renate.

เลขเรียกหนังสือ: 435 L968U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 L968U] (3).

86. Deutsche kulturgeschichte im grundriss / Wilhelm Gossmann

โดย Gossmann, Wilhelm.

เลขเรียกหนังสือ: 943 G679D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Max Hueber Verlag, 1992, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 943 G679D] (1).

87. Portrats-Grosse menschen in ihrer zeit : 34 kurze lesetexte zur deutschen geistesgeschichte / Erich Zettl

โดย Zettl, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 438.6 Z61E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Max Hueber Verlag, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.6 Z61E] (1).

88. Sprechen-horen-sprechen : ubungen zur deutschen aussprache / von Doris Middleman

โดย Middleman, Doris.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 M627S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Munchen : Verlag fur Deutsch, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 M627S] (1).

89. Wirtschaftsdeutsch fur anfanger. Grundstufe / von Dominique Macaire und Gerd Nicolas

โดย Macaire, Domininque | Nicolas, Gerd.

เลขเรียกหนังสือ: 438.28 M113W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett International, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.28 M113W] (1).

90. Wirtschaftsdeutsch fur anfanger : aufbaustufe / von Dominique Macaire und Gerd Nicolas

โดย Macaire, Dominique | Nicolas, Gerd.

เลขเรียกหนังสือ: 438.28 M113W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett International, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.28 M113W] (1).

91. Das grammatikheft : deutsch als fremdsprache fur jugendliche und erwachsene / von Anne Vorderwulbecke

โดย Vorderwulbecke, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 435 V953D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett International, 2000, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 V953D] (1). Special Status (1).

92. Deutschland in Geschichte und Gegenwart / Erich Zettl.

โดย Zettl, Erich.

เลขเรียกหนังสือ: 943 Z61D 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Munchen : Max Hueber Verlag, 1997, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 943 Z61D 1997] (1).

93. Deutsch im hotel : gesprache fuhren / Paola Barberis, Elena Bruno

โดย Barberis, Paola | Bruno, Elena.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 B234D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 B234D] (3).

94. Deutsch-Thai : das sprachbuch / text by George Gensbichler, Sarika Puangsombat, Yupin Puangsombat ; illustration by BanDon

โดย Gensbichler, Georg | Sarika Puangsombat | Yupin Puangsombat.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 G336D 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : Hot & Spicy Co., 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 G336D 2000] (1).

95. Deutsch-Thai : das wichtigste der thailandischen sprache / text by Georg Gensbichler, Sarika Puangsombat, Yupin Puangsombat ; illustrations by BanDon

โดย Gensbichler, Georg | Sarika Puangsombat | Yupin Puangsombat.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 G336D 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : Hot & Spicy Co., 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 G336D 2000] (1).

96. Deutsch-Thai : der urlaubsbegleiter / text by Georg Gensbichler, Sarika Puangsombat

โดย Gensbichler, Georg | Sarika Puangsombat.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 G336D ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : Hot & Spicy Co., 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 G336D] (1).

97. Thailand : an kusten und stranden / Klaus Becker

โดย Becker, Klaus.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 B395T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Germany : Reise Know-How, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 B395T] (2).

98. สนทนาเยอรมัน = Deutsche konversation / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ส788ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ส788ส] (1).

99. Weg mit den typischen fehlern! / Richard Schmitt

โดย Schmitt, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 435 S355W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 S355W] (2).

100. Sag's besser! : ein arbeitsbuch fur fortgeschrittene / Hans Foldeak

โดย Foldeak, Hans.

เลขเรียกหนังสือ: 435 F663S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ismaning : Max Hueber Verlag, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 F663S] (2).