ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 241 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Sachworterbuch der literatur / Gero Von Wilpert

โดย Wilpert, Gero Von.

เลขเรียกหนังสือ: 435 W744S 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7., verb. u. erw. Auflข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Alfred Kroner, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 W744S 1989] (1).

2. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน = Grundsatzliche Deutsche Sprache / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ] (9).

3. พจนานุกรม เยอรมัน-ไทย = Deutsch-Thailandisches worterbuch / โดย เอลิม่าร์ อนุวัฒน์ ร็อคก้า

โดย ร็อคก้า, เอลิม่าร์ อนุวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ร181พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไทยวัฒนาพานิช, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ร181พ] (2).

4. สำนวนเยอรมันสำหรับนักศึกษาไทย / อำภา โอตระกูล.

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 437 อ698ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 437 อ698ส] (4).

5. ภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 1 = Fundamental German 1 / ธนี เจนภูมิศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธนี เจนภูมิศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ภ487 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ภ487 2530] (1).

6. Deutsche literature in Epochen / Barbara Baumann, Birgitta Oberle.

โดย Baumann, Barbara | Oberle, Birgitta.

เลขเรียกหนังสือ: 830.9 B347D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Munchen : Max Hueber Verlag, 1989, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 830.9 B347D] (1).

7. Collins GEM German verb tables

เลขเรียกหนังสือ: 435 C712 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : Harper Collins, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 C712] (2).

8. Deutsch mit spass was? : vokabular und grammatik / Martin Weiss ; แก้วกัลยา วิศวกรนันท์

โดย เวสส์, มาร์ติน | แก้วกัลยา วิศวกรนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ว919ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล , 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ว919ด] (2).

9. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว276ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว276ว 2539] (3).

10. Feine Familie ; Alles Quatsch / Tom Sharpe

โดย Sharpe, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 833.9 S532F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Ullstein, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 833.9 S532F] (1).

11. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 2 = Deutsche grammatik band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2540] (2).

12. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช685ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช685ภ] (2).

13. Lernziel Deutsch : deutsch als fremdsprache / Wolfgang Hieber.

โดย Hieber, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 435 H633L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Munchen : Max Hueber Verlag, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 H633L] (1).

14. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช685ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช685ภ 2541] (2).

15. Collins German college dictionary : German-English English-German

เลขเรียกหนังสือ: 433.21 C712 1995 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : HarperCollins, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.21 C712 1995] (1).

16. Das deutsch Thai worterbuch / Michael Veuskens.

โดย Veuskens, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 V594D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Phuket, Thailand : Artlife, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 V594D] (1).

17. Sprachbrucke : Deutsch als fremdsprache / von Gudula Mebus ... [et al.]

โดย Mebus, Gudula.

เลขเรียกหนังสือ: 438.4 S766 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett Verlag, c1989-1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.4 S766] (2).

18. Sprachbrucke 2 : Deutsch als fremdsprache : handbuch fur den unterricht / von Dietmar Rosler ; phonetik von Gudula Mebus ; hinweise zum arbeitsbuch von Eva-Maria Jenkins

โดย Rosler, Dietmar.

เลขเรียกหนังสือ: 438 R821S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Munchen : Ernst Klett Verlag, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 R821S] (1).

19. PONS Grobworterbuch fur experten und Universitat : Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch = Collins German-English English-German dictionary / von Peter Terrell ... [et al.]

โดย Terrell, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 433.21 P796 1999 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett Verlag, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.21 P796 1999] (1).

20. PONS Worterbuch fur schule und studium Deutsch-Englisch = Collins German-English Dictionary / von Roland Breitsprecher ... [et al.]

โดย Breitsprecher, Roland.

เลขเรียกหนังสือ: 433.21 P796 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett Verlag, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.21 P796 1998] (1).