ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Collins GEM German verb tables

เลขเรียกหนังสือ: 435 C712 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Glasgow : Harper Collins, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 C712] (2).

2. Pons reiseworterbuch Thailandisch / bearbeitet von Jurgen Groll, Wolfgang Schmid

โดย Groll, Jurgen | Schmid, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 G875P (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9182 G875P] (1).

3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบมีวากยสัมพันธ์เป็นรากฐานและแบบอ่านจับใจความปกติ = Comparison the effectiveness in reading comprehension in German of the first year students with syntactical based reading approach and with usual reading approach / ห้วหน้าโครงการ, เอนก กิมสุวรรณ ; ผู้ร่วมวิจัย, วรางคณา ศิริวานนท์, ไพวัลย์ โลโท

โดย เอนก กิมสุวรรณ | วรางคณา ศิริวานนท์ | ไพวัลย์ โลโท.

เลขเรียกหนังสือ: 438.4 อ893ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2553?]ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบมีวากยสัมพันธ์เป็นรากฐานและแบบอ่านจับใจความปกติ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.4 อ893ร] (1).