ผลการค้นหาของคุณมี 10 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรม เยอรมัน-ไทย = Deutsch-Thailandisches worterbuch / โดย เอลิม่าร์ อนุวัฒน์ ร็อคก้า

โดย ร็อคก้า, เอลิม่าร์ อนุวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ร181พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไทยวัฒนาพานิช, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ร181พ] (2).

2. สำนวนเยอรมันสำหรับนักศึกษาไทย / อำภา โอตระกูล.

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 437 อ698ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 437 อ698ส] (4).

3. พจนานุกรมศัพท์พื้นฐานภาษาเยอรมัน (เยอรมัน-ไทย) = Grundwortschatz Deutsch (Ein Deutsch-Thailandisches worterbuch) / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 433.95911 ช658พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.95911 ช658พ] (1).

4. พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย = Worterbuch Deutsch-Thai / ผู้เขียน, โยเซฟ โรห์เรอร์

โดย โรห์เรอร์, โยเซฟ.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ร949พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ร949พ] (2).

5. พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยว ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches worterbuch fur touristik / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 ว267พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 ว267พ 2543] (2).

6. พจนานุกรม ไทย-เยอรมัน / โดย อำภา โอตระกูล ... [และคนอื่นๆ]

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 อ698พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล (2520), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 อ698พ 2543] (1).

7. เยอรมัน-ไทย ไทย-เยอรมัน พจนานุกรมสำหรับคนไทย = Deutsch-Thai Thai-Deutsch das worterbuch fur Thailander 2 in 1 / ผู้แต่ง, มิเชเอล วอยส์เคนส์

โดย วอยส์เคนส์, มิเชเอล.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ว346ย (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : เมเทเว ภูเก็ต, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ว346ย] (1).

8. พจนานุกรม ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches worterbuch / โดย อำภา โอตระกูล

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 อ698พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 อ698พ 2547] (1).

9. พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย = Deutsch, das wichtigste / บรรณาธิการ, คริสเตียน ฮิงค์

โดย ฮิงค์, คริสเตียน.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมาเหลือง เอ็ดดูเทนเม้นท์, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 พ174] (1).

10. ภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว : พื้นฐานความรู้คำศัพท์ และการออกเสียง = Deutsch leicht verstandlich fur thailander : Grundwissen wortschatz aussprache / Andreas Schottenloher

โดย Schottenloher, Andreas.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ส122ภ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทย-โดลฟีน, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ส122ภ] (1).