ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 69 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว276ว 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว276ว 2542] (1).

2. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2544] (1).

3. สนทนาเยอรมัน = Deutsche konversation / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ส788ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ส788ส] (1).

4. แบบเรียนเร็วภาษาเยอรมัน / โดย Hans Dietrich

โดย ดรายทิช, ฮานส์.

เลขเรียกหนังสือ: 438.34 ด131บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2546?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.34 ด131บ] (1).

5. พจนานุกรม ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches worterbuch / โดย อำภา โอตระกูล

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 อ698พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 อ698พ 2547] (1).

6. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 4 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 4 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2545] (1).

7. สนทนาเยอรมัน = Deutsche konversation / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ส788ส 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ส788ส 2547] (1).

8. พจนานุกรม เยอรมัน-ไทย = Deutsch-Thailandisches worterbuch / โดย เอลิม่าร์ อนุวัฒน์ ร็อคก้า

โดย ร็อคก้า, เอลิม่าร์ อนุวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ร181พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไทยวัฒนาพานิช, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ร181พ] (2).

9. สำนวนเยอรมันสำหรับนักศึกษาไทย / อำภา โอตระกูล.

โดย อำภา โอตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 437 อ698ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 437 อ698ส] (4).

10. ภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 1 = Fundamental German 1 / ธนี เจนภูมิศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธนี เจนภูมิศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ภ487 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ภ487 2530] (1).

11. Deutsch mit spass was? : vokabular und grammatik / Martin Weiss ; แก้วกัลยา วิศวกรนันท์

โดย เวสส์, มาร์ติน | แก้วกัลยา วิศวกรนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ว919ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล , 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ว919ด] (2).

12. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว276ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว276ว 2539] (3).

13. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 2 = Deutsche grammatik band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2540] (2).

14. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช685ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช685ภ] (2).

15. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช685ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช685ภ 2541] (2).

16. เครื่องหมายวรรคตอนและความเรียงในภาษาเยอรมัน (กฎ รูปแบบ ขั้นตอน ตัวอย่าง) / โดย เอนก กิมสุวรรณ

โดย เอนก กิมสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 431.1 อ893ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 431.1 อ893ค] (1).

17. พจนานุกรมศัพท์พื้นฐานภาษาเยอรมัน (เยอรมัน-ไทย) = Grundwortschatz Deutsch (Ein Deutsch-Thailandisches worterbuch) / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 433.95911 ช658พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.95911 ช658พ] (1).

18. เรียนพูดภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย = Deutsch fur Thailander / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย

โดย มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ม447ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ [ผู้จัดจำหน่าย], 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ม447ร] (1).

19. พจนานุกรมเยอรมัน-ไทย = Worterbuch Deutsch-Thai / ผู้เขียน, โยเซฟ โรห์เรอร์

โดย โรห์เรอร์, โยเซฟ.

เลขเรียกหนังสือ: 433.9591 ร949พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 433.9591 ร949พ] (2).

20. พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยว ไทย-เยอรมัน = Thai-Deutsches worterbuch fur touristik / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91331 ว267พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2, 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91331 ว267พ 2543] (2).