ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 704 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Japanese for busy people II / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st. Asian ed., rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

22. พจนานุกรมใช้คำภาษาญี่ปุ่น : อธิบายการใช้คำและวลีที่มักใช้กันสับสน = Effective Japanese Usage guide / ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปล

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.682 พ174] (1).

23. คะวะบะตะ ยะซุนะริ : ลักษณะลีลาและการใช้จินตภาพ / โดย ปิยะจิต ทาแดง

โดย ปิยะจิต ทาแดง.

เลขเรียกหนังสือ: 828.52 ป621ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 828.52 ป621ค] (4).

24. Japanese for beginners / authors, Yasuo Yoshida, Shunsuke Okunishi, Nao'omi Kuratani

โดย Yoshida, Yasuo | Okunishi, Shunsuke | Kuratani, Nao'omi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 Y65J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Popular Book, 1995, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 Y65J] (1).

25. The tales of Miyazawa Kenji / Miyazawa Kenji ; [translated by] John Bester

โดย Kenji, Miyazawa | Bester, John.

เลขเรียกหนังสือ: 895.63 K33T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.63 K33T] (1).

26. Japanese for busy people 1 : English teacher's manual / Michelle Hall with Ellen Young ; under the auspices of the Association for Japanese-Language Teaching

โดย Hall, Michelle | Young, Ellen | Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

27. Japanese for busy people III / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

28. Japanese for busy people 1 / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

29. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล.

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932] (1).

30. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย สำหรับชาวไทย / Takejiro Tomita, เรียบเรียง

โดย โทมิตะ, ทาเกจิโร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.69591 ท851พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.69591 ท851พ] (1).

31. สอบถามสนทนาภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย : ฉบับใช้ประกอบการเดินทางและธุรกิจ = Japanese-English-Thai phrase book for tourist & business / รวบรวมโดย M.R.C., T. Kikuchi

โดย เอ็ม.อาร์.ซี | คิคูชิ, ที.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 อ898ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 อ898ส] (1).

32. เรียนญี่ปุ่น เข้าใจภาษา

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเคส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ร831] (1).

33. สวัสดีภาษาญี่ปุ่น / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส418 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส418] (1).

34. ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส788ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส788ภ] (1).

35. พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

36. คู่มือพูดญี่ปุ่น = Handbook of Japanese conversation / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695 2539] (1).

37. คู่มือพูดญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695] (1).

38. พูดญี่ปุ่น 6 อาทิตย์. เล่ม 1 / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

39. สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น = Experiencing Japanese culture / แสวง จงสุจริตธรรม, ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปล.

โดย แสวง จงสุจริตธรรม | ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 ส611 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 ส611] (2).

40. บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบนำเที่ยว / สุธาน จักษุรักษ์

โดย สุธาน จักษุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส784ป 2359 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส784ป 2359] (1).