ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 704 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. รู้คำศัพท์สดับเชิงช่างในภาษาญี่ปุ่น / เกษม หุเสนีย์

โดย เกษม หุเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 ก786ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 ก786ร] (1).

42. สื่อขานคำไขในภาษาญี่ปุ่น / โดย เกษม หุเสนีย์

โดย เกษม หุเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ก786ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ก786ส] (1).

43. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ / ยะซุโกะ โดอุระ

โดย โดอุระ, ยะซุโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ด969ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ด969ภ] (2).

44. การใช้ภาษาญี่ปุ่น : คิดอ่านพูดคุยให้เหมือนคนญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุงใหม่) / โดย วิมลรัตน์ ดีสมเลิศ

โดย วิมลรัตน์ ดีสมเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ว671ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ว671ก 2540] (2).

45. พูดญี่ปุ่นธุรกิจ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, บรรณาธิการ

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

46. ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส781ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส781ว 2539] (1).

47. แบบฝึกหัดคันจิ ชั้นกลาง / ผู้แต่ง, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข, Tomoko Sakai

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม | ซาไก, โทโมโกะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6076 ป445บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6076 ป445บ 2540] (2).

48. กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่น. เล่ม 1 = An introduction to Japanese grammar and communication strategies / เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ กนก ศฤงคารินทร์, แปล

โดย เมย์นาร์ด, เซนโคะ เค | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | กนก ศฤงคารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม756ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม756ก] (1).

49. กินอยู่อย่างไรในญี่ปุ่น = Living in Japan / แปลโดย วันชัย สีลพัทธ์กุล, ประภา แสงทองสุข

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 ก677 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 ก677] (1).

50. เคล็ดลับการสนทนาภาษาญี่ปุ่น. เล่ม 1 = Communication cues 1 / โอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ, เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ, แปลและเรียบเรียง

โดย มิซึตะนิ, โอะซะมุ | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | มิซึตะนิ, โนะบุโคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม568ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม568ค 2540] (1).

51. ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 = Nihongo Yoroshiku / โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483 2541] (2).

52. พูดภาษาญี่ปุ่นให้ง่ายได้อย่างไร / ทาเอโกะ คามิยะ

โดย คามิยะ, ทาเอโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค334พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค334พ] (1).

53. Japanese calligraphy : a bibliographic study / Cecil H. Uyehara

โดย Uyehara, Cecil H.

เลขเรียกหนังสือ: 016.74561 U97J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : University Press of America, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.74561 U97J] (1).

54. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

55. เจาะลึกกิเซโงะและกิตะอิโงะ : คำเลียนเสียงธรรมชาติ / ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ ประภา แสงทองสุข, เขียน

โดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ป473จ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ป473จ 2541] (1).

56. ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม 1 / ปราณี จงสุจริตธรรม, คาซูมิ ศรีจักรวาฬ

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม | คาซูมิ ศรีจักรวาฬ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 ป445ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 ป445ภ] (3).

57. เจาะลึกกิเซโงะและกิตะอิโงะ : คำเลียนเสียงธรรมชาติ / ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ ประภา แสงทองสุข, เขียน

โดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ป473จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ป473จ] (2).

58. Japan : spirit & form / Shuichi Kato ; translated and adapted from the Japanese by Junko Abe and Leza Lowitz

โดย Kato, Shuichi | Abe, Junko | Lowitz, Leza.

เลขเรียกหนังสือ: 709.52 K19J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 709.52 K19J] (1).

59. ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 = Nihongo yoroshiku / โดย ปราณี จงสุจริตธรรม, จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม | จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ญี่ปุ่น-ไทย), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483] (1).

60. Obunsha's comprehensive Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 O14 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Obunsha, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 O14 1998] (1).