ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 704 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. วิธีโทรศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ = How to call Japanese-English / พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 พ161ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยแลงเกวจสเตชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 พ161ว] (1).

62. Japanese Kana workbook / by P. G. O'Neill

โดย O'Neill, P. G.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 O58J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1972, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 O58J] (1).

63. รวมบทความญี่ปุ่นศึกษา = Selected readings in Japanese studies / ยุพา คลังสุวรรณ, บรรณาธิการ

โดย ยุพา คลังสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 900.952 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: จัดพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.952 ร155] (3).

64. The stone that shines / by Reiko Uchida ; translated by Elon Satoru Simon

โดย Uchida, Reiko | Simon, Elon Satoru.

เลขเรียกหนังสือ: 895.645 U17S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Reiko Uchida, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.645 U17S] (1).

65. ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 1000 คำ ที่ควรรู้จัก / ฮีเธอร์ อะเมอรี, เขียน ; มณฑา พิมพ์ทอง, แปล

โดย อะเมอรี, ฮีเธอร์ | มณฑา พิมพ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 อ463ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 อ463ศ] (1).

66. 12 เดือนในญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย Kokusai Nihongo Kenkyusho ; คณะผู้แปล, ผกาทิพย์ สกุลครู, สุมาลี แพสซะเรตตี้, ทัศนีย์ วรจรรยาวงศ์

โดย เคนยุโช, โคคุชาย นิฮอนโกะ | ผกาทิพย์ สกุลครู | สุมาลี แพสซะเรตตี้ | ทัศนีย์ วรจรรยาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ค733ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ค733ส 2541] (1).

67. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น931ก 2540] (1).

68. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน (ฉบับมูลนิธิญี่ปุ่น) / มูลนิธิญี่ปุ่น, สถาบันภาษาญี่ปุ่น.

โดย สถาบันภาษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ174 2542 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 พ174 2542] (1).

69. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนะดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น931ก 2533] (1).

70. Schaum's outline of Japanese vocabulary / Shigeru Eguchi, Orie Yamada

โดย Eguchi, Shigeru | Yamada, Orie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683421 E32S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683421 E32S] (1).

71. คู่มือเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง = New up-to date Japanese-Thai, conversation Thai-Japanese / โดย สิริ ธโรพงศ์, อาคิโอะ ทานะกะ

โดย สิริ ธโรพงษ์ | ทานากะ, อาคิโอะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส731ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส731ค] (1).

72. ภาษาญี่ปุ่นชุดเที่ยวเมืองไทย / ปิยะจิต ทาแดง, มณฑา พิมพ์ทอง

โดย ปิยะจิต ทาแดง | มณฑา พิมพ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ป621ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ป621ภ] (1).

73. บัญชีคำศัพท์ ภาษาไทย-ญี่ปุ่น / ศิริพันธ์ นันทะศิริ

โดย ศิริพันธ์ นันทะศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ศ465บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : เวียงพิงค์การพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.913956 ศ465บ] (1).

74. แบบฝึกหัดคัดญี่ปุ่น 1 / ผู้แต่ง, โยชิโกะ ทซึรุโอะ ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง, ประนอม ลี้ถาวร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ทซึรุโอะ, โยชิโกะ | ประนอม ลี้ถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 ท111บ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 ท111บ 2538] (1).

75. ภาษาญี่ปุ่นการเรียนตัวอักษรคันยิขั้นต้น / มูลนิธิญี่ปุ่น

โดย มูลนิธิญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ม686ภ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ม686ภ 2543] (5).

76. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / เรียบเรียงโดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ161พ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TLS, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 พ161พ] (1).

77. เรียน (ภาษา) ญี่ปุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด / ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์

โดย ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ท478ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ท478ร] (1).

78. 101 Japanese idioms : understanding Japanese language and culture through popular phrases / Michael L. Maynard, Senko K. Maynard

โดย Maynard, Michael L | Maynard, Senko K.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 M471O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : Passport Books, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 M471O] (1).

79. ภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก : เรียนด้วยตนเอง / สุภา ปัทมานันท์

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ส837ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ส837ภ] (2).

80. เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 ชุดวิชาไวยากรณ์ / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย ; อัจฉรา โหตรภวานนท์, ผู้แปล

โดย สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย. คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | อัจฉรา โหตรภวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส181ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส181ต] (1).