ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 704 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 ชุดวิชาไวยากรณ์ / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย ; อัจฉรา โหตรภวานนท์, ผู้แปล

โดย สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย. คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | อัจฉรา โหตาภวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส181ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส181ต] (1).

82. ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น. เล่ม 1 = Kiso nihongo 1 / ผู้แต่ง, วัฒนา วุฒิจำนงค์, Hiroshi Tanaka ; ผู้ปรับปรุงและแต่งเพิ่มเติม, สุภัฒ สงวนดีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

โดย วัฒนา วุฒิจำนงค์ | ทานากะ, ฮิโรชิ | สุภัฒ สงวนดีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 ว399ภ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 ว399ภ 2536] (1).

83. ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น. เล่ม 3 = Kiso nihongo 3 / ผู้แต่ง, วัฒนา วุฒิจำนงค์, Hiroshi Tanaka ; ผู้ปรับปรุงและแต่งเพิ่มเติม, นพวรรณ บุญสม ... [และคนอื่น ๆ].

โดย วัฒนา วุฒิจำนงค์ | ทานากะ, ฮิโรชิ | นพวรรณ บุญสม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 ว399ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 ว399ภ] (1).

84. Dictionary Japanese-English-Thai / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ด] (1).

85. พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น = Japanese dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239พ] (1).

86. Basic Japanese conversation dictionary (English-Japanese & Japanese-English) / revised & enlarged by Samuel E. Martin

โดย Martin, Samuel E.

เลขเรียกหนังสือ: 495.632 M383B 2001 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Tuttle, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.632 M383B 2001] (1).

87. พจนานุกรมนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ส837พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ส837พ] (1).

88. พจนานุกรมไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น : A dictionary of basic Japanese grammar / เซอิชิ มะคิโนะ, มิชิโอะ สึสึอิ ; ผู้แปล, ประภา แสงทองสุข, วันชัย สีลพัทธ์กุล

โดย มะคิโนะ, เชอิชิ | สึสึอิ, มิชิโอะ | วันชัย สีลพัทธ์กุล | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ม269พ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.65 ม269พ 2545] (1).

89. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย - ไทยญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย / Tomita Takejiro

โดย ทาเกะจิโร, โทมิตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ท589พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ท589พ 2543] (1).

90. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932 2545] (1).

91. กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่น. เล่ม 1 = An introduction to Japanese grammar and communication strategies / เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ กนก ศฤงคารินทร์, แปล

โดย เมย์นาร์ด, เซนโคะ เค | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | กนก ศฤงคารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม756ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม756ก 2544] (2).

92. คำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-Thai vocabularies / คณะผู้จัดทำ, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ค383 2544] (1).

93. Yookoso! : an invitation to contemporary Japanese / Yasu-Hiko Tohsaku

โดย Tohsaku, Yasu-Hiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682421 T645Y 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682421 T645Y 2001] (5).

94. Yookoso! : continuing with contemporary Japanese / Yasu-Hiko Tohsaku

โดย Tohsaku, Yasu-Hiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682421 T645Y 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682421 T645Y 1999] (5).

95. พจนานุกรมภาษาพูด ญี่ปุ่น-ไทย / เอ็ดวาร์ด จี. ไซเดนสติคเกอร์, มิชิฮิโร มัตสุโมโต ; ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปลและแต่งเพิ่มเติม

โดย ไซเดนสติคเกอร์, เอ็ดวาร์ด จี | มัตสุโมโต, มิชิฮิโร | ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6395911 ซ953พ 2544 (อ) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6395911 ซ953พ 2544] (1).

96. ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1 / ผู้แต่ง, คาซูมิ ศรีจักรวาฬ ... [และคนอื่นๆ]

โดย คาซูมิ ศรีจักรวาฬ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ภ483 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ภ483] (3).

97. ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง. เล่ม 2 / ผู้แต่ง, คิโยชิ นาคาชิมา ; ผู้แปลและเรียบเรียง, บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่นๆ]

โดย นาคาชิมา, คิโยชิ | บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 น445ภ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 น445ภ 2544] (1).

98. ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง. เล่ม 3 / ผู้แต่ง, คิโยชิ นาคาชิมา ; ผู้แปลและเรียบเรียง, บุษบา บรรจงมณี, วีรวรรณ วชิรดิลก, สุภัฒ สงวนดีกุล

โดย นาคาชิมา, คิโยชิ | บุษบา บรรจงมณี | วีรวรรณ วชิรดิลก | สุภัฒ สงวนดีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 น445ภ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 น445ภ 2543] (1).

99. แจแปน แจแปน / ผู้เขียน, นวรัตน์ เลขะกุล

โดย นวรัตน์ เลขะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 น299จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 น299จ] (1).

100. เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ชุดวิชาไวยากรณ์ / แต่งโดย คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย ; แปลโดย บุษบา บรรจงมณี

โดย สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย. คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส181ต 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส181ต 2545] (1).