ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 704 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนะดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น931ก] (1).

2. สายใยแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น : จากวรรณกรรมคลาสสิกสมัยเฮอันสู่โลกสมัยใหม่ / มาริสา พงษ์ธนยนตกิจ

โดย มาริสา พงษ์ธนยนตกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.61409 ม476ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.61409 ม476ส] (5).

3. เจาะลึก ฟุคุชิ : การใช้คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น / เขียนโดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น ; แปลโดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ, ประภา แสงทองสุข

โดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น | ปรียา โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ก318จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ก318จ] (1).

4. A dictionary of intermediate Japanese grammar / Seiichi Makino and Michio Tsutsui

โดย Makino, Seiichi | Tsutsui, Michio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6503 M235D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6503 M235D] (2).

5. A dictionary of basic Japanese grammar / Seiichi Makino and Michio Tsutsui

โดย Makino, Seiichi | Tsutsui, Michio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6503 M235D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 1996, c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6503 M235D] (2).

6. Kodansha's furigana Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 K76] (2).

7. Kodansha's furigana English-Japanese dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 423.956 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.956 K76] (1).

8. Sanseido's daily concise English dictionary : English = Japanese, Japanese = English

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 S239 1990 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : Sanseido, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6321 S239 1990] (1).

9. Kodansha's pocket romanized Japanese-English dictionary / Timothy J. Vance

โดย Vance, Timothy J.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 V222K (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 V222K] (1).

10. ศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ / เรียบเรียง, สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.603 ศ337 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Project Page, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.603 ศ337] (2).

11. ภาษาญี่ปุ่นโลกยุคใหม่ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483] (3).

12. Talk Japanese gambatte! / Kazuhiko Nagatomo.

โดย Nagatomo, Kazuhiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 N147T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 N147T] (2).

13. Japanese for busy people II : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

14. Japanese for busy people 1 : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

15. Japanese for busy people I : the workbook : drills for oral fluency / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

16. Hiragana gambatte! / Deleece Batt

โดย Batt, Deleece.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 B335H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodasha International, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 B335H] (2).

17. Katakana Gambatte! / Deleece Batt

โดย Batt, Deleece.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 B335K ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 B335K] (2).

18. Word by word / Steven J. Molinsky, Bill Bliss

โดย Molinsky, Steven J | Bliss, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 M723W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 M723W] (2).

19. Kanji power : a workbook for mastering Japanese characters / John Millen

โดย Millen, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M646K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M646K] (1).

20. A guide to learning hiragana and katakana / Kenneth G. Henshall with Tetsuo Takagaki

โดย Henshall, Kenneth G | Takagaki, Tetsuo.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 H526G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 H526G] (2).