ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 21 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Sanseido's daily concise English dictionary : English = Japanese, Japanese = English

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 S239 1990 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : Sanseido, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6321 S239 1990] (1).

2. ศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ / เรียบเรียง, สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.603 ศ337 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Project Page, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.603 ศ337] (2).

3. ภาษาญี่ปุ่นโลกยุคใหม่ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483] (3).

4. สอบถามสนทนาภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย : ฉบับใช้ประกอบการเดินทางและธุรกิจ = Japanese-English-Thai phrase book for tourist & business / รวบรวมโดย M.R.C., T. Kikuchi

โดย เอ็ม.อาร์.ซี | คิคูชิ, ที.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 อ898ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 อ898ส] (1).

5. บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบนำเที่ยว / สุธาน จักษุรักษ์

โดย สุธาน จักษุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส784ป 2359 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส784ป 2359] (1).

6. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / เรียบเรียงโดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ161พ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TLS, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 พ161พ] (1).

7. Basic Japanese conversation dictionary (English-Japanese & Japanese-English) / revised & enlarged by Samuel E. Martin

โดย Martin, Samuel E.

เลขเรียกหนังสือ: 495.632 M383B 2001 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Tuttle, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.632 M383B 2001] (1).

8. Yookoso! : an invitation to contemporary Japanese / Yasu-Hiko Tohsaku

โดย Tohsaku, Yasu-Hiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682421 T645Y 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682421 T645Y 2001] (5).

9. ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย. ชุดเดินเที่ยวกับคนญี่ปุ่น / วีรวรรณ วชิรดิลก, Sachiko Ogasawara, ผู้แต่ง

โดย วีรวรรณ วชิรดิลก | โอกะซาวาระะ, ซาชิโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ว735ภ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: score Scoreข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ว735ภ] (2).

10. คำศัพท์ ไทย-ญี่ปุ่น : ภาคผนวกตำราสนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1-2

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 ค383] (2).

11. คำกริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว / โดย สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส837ค 2546 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส837ค 2546] (2).

12. Illustrated Japanese family & culture

โดย Japan Travel Bureau.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8956 I29 2003 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8956 I29 2003] (1).

13. Illustrated living Japanese style

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 19th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

14. Illustrated eating in Japan

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 17th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

15. Illustrated Japanese characters

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 I29 2003 (ส.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 I29 2003] (1).

16. Illustrated say it in Japanese

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 I29 2002 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2002, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 I29 2002] (1).

17. Japanese phrase book & dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 J35 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N. J. : Berlitz Publishing, 2001, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 J35] (2).

18. พูดญี่ปุ่นอย่างคนญี่ปุ่น / บรรณาธิการ, นาถยา กัลโยธิน

โดย นาถยา กัลโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (4).

19. งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานที่คาดหวังกับที่เป็นจริงของสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = The comparison between the expected and the real qualities of Japanese major trainees in the practical training workplaces in Chiang Mai and Lamphun / สารนิช พละปัญญา

โดย สารนิช พละปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.37 ส668ง (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2552ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานที่คาดหวังกับที่เป็นจริงของสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน.สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.37 ส668ง] (1).

20. A study of the teamwork between medical personnel and Japanese-Thai interpreters at private hospitals in Chiang Mai = การศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับล่ามภาษาญี่ปุ่น ของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / by Elisa mie Nishikito.

โดย Nishikito, Elisa mie.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 2017ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับล่ามภาษาญี่ปุ่น ของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (4).