ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 84 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A dictionary of intermediate Japanese grammar / Seiichi Makino and Michio Tsutsui

โดย Makino, Seiichi | Tsutsui, Michio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6503 M235D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6503 M235D] (2).

2. A dictionary of basic Japanese grammar / Seiichi Makino and Michio Tsutsui

โดย Makino, Seiichi | Tsutsui, Michio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6503 M235D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 1996, c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6503 M235D] (2).

3. Kodansha's furigana Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 K76] (2).

4. Kodansha's furigana English-Japanese dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 423.956 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.956 K76] (1).

5. Kodansha's pocket romanized Japanese-English dictionary / Timothy J. Vance

โดย Vance, Timothy J.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 V222K (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 V222K] (1).

6. Word by word / Steven J. Molinsky, Bill Bliss

โดย Molinsky, Steven J | Bliss, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 M723W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 M723W] (2).

7. พจนานุกรมใช้คำภาษาญี่ปุ่น : อธิบายการใช้คำและวลีที่มักใช้กันสับสน = Effective Japanese Usage guide / ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปล

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.682 พ174] (1).

8. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล.

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932] (1).

9. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย สำหรับชาวไทย / Takejiro Tomita, เรียบเรียง

โดย โทมิตะ, ทาเกจิโร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.69591 ท851พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.69591 ท851พ] (1).

10. Japanese calligraphy : a bibliographic study / Cecil H. Uyehara

โดย Uyehara, Cecil H.

เลขเรียกหนังสือ: 016.74561 U97J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : University Press of America, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.74561 U97J] (1).

11. Japan : spirit & form / Shuichi Kato ; translated and adapted from the Japanese by Junko Abe and Leza Lowitz

โดย Kato, Shuichi | Abe, Junko | Lowitz, Leza.

เลขเรียกหนังสือ: 709.52 K19J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 709.52 K19J] (1).

12. Obunsha's comprehensive Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 O14 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Obunsha, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 O14 1998] (1).

13. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน (ฉบับมูลนิธิญี่ปุ่น) / มูลนิธิญี่ปุ่น, สถาบันภาษาญี่ปุ่น.

โดย สถาบันภาษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ174 2542 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 พ174 2542] (1).

14. Dictionary Japanese-English-Thai / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ด] (1).

15. พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น = Japanese dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239พ] (1).

16. พจนานุกรมนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ส837พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ส837พ] (1).

17. พจนานุกรมไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น : A dictionary of basic Japanese grammar / เซอิชิ มะคิโนะ, มิชิโอะ สึสึอิ ; ผู้แปล, ประภา แสงทองสุข, วันชัย สีลพัทธ์กุล

โดย มะคิโนะ, เชอิชิ | สึสึอิ, มิชิโอะ | วันชัย สีลพัทธ์กุล | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ม269พ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.65 ม269พ 2545] (1).

18. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย - ไทยญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย / Tomita Takejiro

โดย ทาเกะจิโร, โทมิตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ท589พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ท589พ 2543] (1).

19. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932 2545] (1).

20. คำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-Thai vocabularies / คณะผู้จัดทำ, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ค383 2544] (1).