ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 123 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Yookoso! : an invitation to contemporary Japanese / Yasu-Hiko Tohsaku

โดย Tohsaku, Yasu-Hiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682421 T645Y 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682421 T645Y 2001] (5).

2. Yookoso! : continuing with contemporary Japanese / Yasu-Hiko Tohsaku

โดย Tohsaku, Yasu-Hiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682421 T645Y 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill College, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682421 T645Y 1999] (5).

3. 90 days of Japanese language

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 N714 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : UNICOM, 2001-2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 N714] (6).

4. สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ : เพื่อเตรียมระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (JETRO test) / คณะผู้แต่ง, Shimada Megumi, Shibukawa Aki, Ogawa Shigeo ; ผู้แปล, ตรีทิพย์ รัตนไพศาล.

โดย เมงุมิ, ชิมาดะ | อะคิ, ชิบุคาวา | ชิจิโอ, โอกาวา | ตรีทิพย์ รัตนไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม721ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม721ส] (2).

5. เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน = Japanese / บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ

โดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2546-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ร832] (38).

6. เรียนภาษาญี่ปุ่น (เบื้องต้น) = Japanese / บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.

โดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ร832] (6).

7. แบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ส781บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 5)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ส781บ 2540] (2).

8. The 2003 Japanese language proficiency test : level 1 and 2 : questions and correct answers / created and edited by Japan Educational Exchanges and Services and The Japan Foundation

โดย Japan Educational Exchanges and Services | Japan Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Educational Exchanges and Services, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 T974] (3).

9. The 2003 Japanese language proficiency test : level 3 and 4 : questions and correct answers / created and edited by Japan Educational Exchanges and Services and The Japan Foundation

โดย Japan Educational Exchanges and Services | Japan Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Educational Exchanges and Services , c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 T974] (2).

10. Shin Bunka shokyu nihongo / Bunka Institute of Language

โดย Bunka Institute of Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 B942S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bunka, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 B942S] (4).

11. Bunka chukyo nihongo I / Bunka Institute of Language

โดย Bunka Institute of Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 B942B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 B942B] (3).

12. Bunka chukyo nihongo II / Bunka Institute of Language

โดย Bunka Institute of Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 B942B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 B942B] (4).

13. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 1 / คาซูมิ ทามูระ, แต่ง ; วีรวรรณ วชิรดิลก, แปลและเรียบเรียง

โดย ทามูระ, คาซูมิ | วีรวรรณ วชิรดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ท379ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ท379ภ] (6).

14. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / ผู้เขียนและเรียบเรียง, โนะบุโคะ มิซึนะนิ ... [และคนอื่นๆ]

โดย มิซึตะนิ, โนะบุโคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ภ483 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ภ483 2547] (5).

15. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 = Kiso Nihongo 1 / วัฒนา วุฒิจำนงค์.

โดย วัฒนา วุฒิจำนงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ว399ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ว399ภ] (3).

16. ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง. ตอน อาหารญี่ปุ่น / ผู้เขียน, เครก ดิบเบิล, เซทสึโกะ มัทสิโมโตะ ; ผู้แปล,กิ่งดาว ไตรยสุนันท์

โดย ดิบเบิล, เครก | กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ | มัทสิโมโตะ, เซทสึโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ด549ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ด549ภ] (4).

17. เตรียมไปญี่ปุ่น (บทสนทนา) = Japanese / เรียบเรียงเนื้อหา, พรรณจรี สิริมงคลสกุล

โดย พรรณจรี สิริมงคลสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ258ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ258ต] (9).

18. Japanese for hotel staff / Mamiko Okabe, Reiko Shizume, Akemi Mukai

โดย Okabe, Mamiko | Shizume, Reiko | Mukai, Akemi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 O41J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : JAL Academy, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 O41J] (2).

19. เรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 4) / เรียบเรียงเนื้อหา, สุขสรรค์ สุวรรณประเสริฐ

โดย สุขสรรค์ สุวรรณประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ร831] (3).

20. Japanese phrase book & dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 J35 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N. J. : Berlitz Publishing, 2001, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 J35] (2).