ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 458 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนะดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น931ก] (1).

2. สายใยแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น : จากวรรณกรรมคลาสสิกสมัยเฮอันสู่โลกสมัยใหม่ / มาริสา พงษ์ธนยนตกิจ

โดย มาริสา พงษ์ธนยนตกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.61409 ม476ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.61409 ม476ส] (5).

3. เจาะลึก ฟุคุชิ : การใช้คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น / เขียนโดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น ; แปลโดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ, ประภา แสงทองสุข

โดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น | ปรียา โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ก318จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ก318จ] (1).

4. คะวะบะตะ ยะซุนะริ : ลักษณะลีลาและการใช้จินตภาพ / โดย ปิยะจิต ทาแดง

โดย ปิยะจิต ทาแดง.

เลขเรียกหนังสือ: 828.52 ป621ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 828.52 ป621ค] (4).

5. เรียนญี่ปุ่น เข้าใจภาษา

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเคส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ร831] (1).

6. สวัสดีภาษาญี่ปุ่น / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส418 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส418] (1).

7. ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส788ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส788ภ] (1).

8. พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

9. คู่มือพูดญี่ปุ่น = Handbook of Japanese conversation / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695 2539] (1).

10. คู่มือพูดญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695] (1).

11. สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น = Experiencing Japanese culture / แสวง จงสุจริตธรรม, ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปล.

โดย แสวง จงสุจริตธรรม | ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 ส611 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 ส611] (2).

12. รู้คำศัพท์สดับเชิงช่างในภาษาญี่ปุ่น / เกษม หุเสนีย์

โดย เกษม หุเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 ก786ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 ก786ร] (1).

13. สื่อขานคำไขในภาษาญี่ปุ่น / โดย เกษม หุเสนีย์

โดย เกษม หุเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ก786ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ก786ส] (1).

14. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ / ยะซุโกะ โดอุระ

โดย โดอุระ, ยะซุโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ด969ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ด969ภ] (2).

15. การใช้ภาษาญี่ปุ่น : คิดอ่านพูดคุยให้เหมือนคนญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุงใหม่) / โดย วิมลรัตน์ ดีสมเลิศ

โดย วิมลรัตน์ ดีสมเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ว671ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ว671ก 2540] (2).

16. พูดญี่ปุ่นธุรกิจ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, บรรณาธิการ

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

17. ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส781ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส781ว 2539] (1).

18. แบบฝึกหัดคันจิ ชั้นกลาง / ผู้แต่ง, ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข, Tomoko Sakai

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม | ซาไก, โทโมโกะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6076 ป445บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6076 ป445บ 2540] (2).

19. กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่น. เล่ม 1 = An introduction to Japanese grammar and communication strategies / เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ กนก ศฤงคารินทร์, แปล

โดย เมย์นาร์ด, เซนโคะ เค | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | กนก ศฤงคารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม756ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม756ก] (1).

20. กินอยู่อย่างไรในญี่ปุ่น = Living in Japan / แปลโดย วันชัย สีลพัทธ์กุล, ประภา แสงทองสุข

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 ก677 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 ก677] (1).