ผลการค้นหาของคุณมี 145 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Talk Japanese gambatte! / Kazuhiko Nagatomo.

โดย Nagatomo, Kazuhiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 N147T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 N147T] (2).

2. Japanese for busy people II : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

3. Japanese for busy people 1 : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

4. Japanese for busy people I : the workbook : drills for oral fluency / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

5. Hiragana gambatte! / Deleece Batt

โดย Batt, Deleece.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 B335H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodasha International, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 B335H] (2).

6. Katakana Gambatte! / Deleece Batt

โดย Batt, Deleece.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 B335K ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 B335K] (2).

7. Kanji power : a workbook for mastering Japanese characters / John Millen

โดย Millen, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M646K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M646K] (1).

8. A guide to learning hiragana and katakana / Kenneth G. Henshall with Tetsuo Takagaki

โดย Henshall, Kenneth G | Takagaki, Tetsuo.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 H526G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 H526G] (2).

9. Japanese for busy people II / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st. Asian ed., rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

10. Japanese for beginners / authors, Yasuo Yoshida, Shunsuke Okunishi, Nao'omi Kuratani

โดย Yoshida, Yasuo | Okunishi, Shunsuke | Kuratani, Nao'omi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 Y65J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Popular Book, 1995, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 Y65J] (1).

11. The tales of Miyazawa Kenji / Miyazawa Kenji ; [translated by] John Bester

โดย Kenji, Miyazawa | Bester, John.

เลขเรียกหนังสือ: 895.63 K33T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.63 K33T] (1).

12. Japanese for busy people 1 : English teacher's manual / Michelle Hall with Ellen Young ; under the auspices of the Association for Japanese-Language Teaching

โดย Hall, Michelle | Young, Ellen | Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

13. Japanese for busy people III / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

14. Japanese for busy people 1 / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

15. พูดญี่ปุ่น 6 อาทิตย์. เล่ม 1 / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

16. บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบนำเที่ยว / สุธาน จักษุรักษ์

โดย สุธาน จักษุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส784ป 2359 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส784ป 2359] (1).

17. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

18. Japanese Kana workbook / by P. G. O'Neill

โดย O'Neill, P. G.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 O58J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1972, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 O58J] (1).

19. The stone that shines / by Reiko Uchida ; translated by Elon Satoru Simon

โดย Uchida, Reiko | Simon, Elon Satoru.

เลขเรียกหนังสือ: 895.645 U17S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Reiko Uchida, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.645 U17S] (1).

20. Schaum's outline of Japanese vocabulary / Shigeru Eguchi, Orie Yamada

โดย Eguchi, Shigeru | Yamada, Orie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683421 E32S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683421 E32S] (1).