ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 21 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A dictionary of intermediate Japanese grammar / Seiichi Makino and Michio Tsutsui

โดย Makino, Seiichi | Tsutsui, Michio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6503 M235D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 1996, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6503 M235D] (2).

2. A dictionary of basic Japanese grammar / Seiichi Makino and Michio Tsutsui

โดย Makino, Seiichi | Tsutsui, Michio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6503 M235D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 1996, c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6503 M235D] (2).

3. Kodansha's furigana Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 K76] (2).

4. Kodansha's furigana English-Japanese dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 423.956 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.956 K76] (1).

5. Kodansha's pocket romanized Japanese-English dictionary / Timothy J. Vance

โดย Vance, Timothy J.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 V222K (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 V222K] (1).

6. Word by word / Steven J. Molinsky, Bill Bliss

โดย Molinsky, Steven J | Bliss, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 M723W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 M723W] (2).

7. Japanese calligraphy : a bibliographic study / Cecil H. Uyehara

โดย Uyehara, Cecil H.

เลขเรียกหนังสือ: 016.74561 U97J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : University Press of America, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.74561 U97J] (1).

8. Japan : spirit & form / Shuichi Kato ; translated and adapted from the Japanese by Junko Abe and Leza Lowitz

โดย Kato, Shuichi | Abe, Junko | Lowitz, Leza.

เลขเรียกหนังสือ: 709.52 K19J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 709.52 K19J] (1).

9. Obunsha's comprehensive Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 O14 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Obunsha, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 O14 1998] (1).

10. Let's learn Japanese picture dictionary / by the editors of Passport Books ; illustrated by Marlene Goodman

โดย Goodman, Marlene | Passport Books.

เลขเรียกหนังสือ: 495.631 L649 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.631 L649] (1).

11. The new Nelson Japanese-English character dictionary / based on the classic edition by Andrew N. Nelson ; completely revised by John H. Haig

โดย Haig, John H | Nelson, Andrew Nathaniel.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 H149N (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 2002, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 H149N] (1).

12. A dictionary of Japanese particles / Sue A. Kawashima

โดย Kawashima, Sue A.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 K22D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.65 K22D] (1).

13. A dictionary of basic Japanese sentence patterns / Naoko Chino

โดย Chino, Naoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 C539D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Kodansha International, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.65 C539D] (1).

14. The Kenkyusha English-Japanese Japanese-English learner's pocket dictionary / editor in chief, Shigeru Takebayashi

โดย Takebayashi, Shigeru.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 K33 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kenkyusha, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 K33] (1).

15. Japanese business vocabulary : Japanese-English English-Japanese

เลขเรียกหนังสือ: 495.632 J35 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : KIT Teaching Materials Development Group, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.632 J35] (1).

16. Kanji in context : a study system for intermediate & advanced learners : reference book / Koichi Nishiguchi, Tamaki Kono

โดย Nishiguchi, Koichi | Kono, Tamaki.

เลขเรียกหนังสือ: 495.63 N724K (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2003, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.63 N724K] (1).

17. The Kenkyusha Japanese-English learner's dictionary / editor in chief, Shigeru Takebayashi

โดย Takebayashi, Shigeru.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 K33 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kenkyusha, 1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 K33] (1).

18. Kodansha's effective Japanese usage dictionary : a concise explanation of frequently confused words and phrases / supervisors, Masayoshi Hirose, Kakuko Shoji

โดย Hirose, Masayoshi | Shoji, Kakuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6312 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6312 K76] (1).

19. Naruhodo chizucho nihon 2007

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 N237 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Shobunsha, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.686 N237 2007] (1).

20. Naruhodo chizucho sekai : shireba shiruhodo miete kuru 2007

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 N237 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Shobunsha, c2007สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.686 N237 2007] (1).