ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 520 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนะดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น931ก] (1).

2. สายใยแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น : จากวรรณกรรมคลาสสิกสมัยเฮอันสู่โลกสมัยใหม่ / มาริสา พงษ์ธนยนตกิจ

โดย มาริสา พงษ์ธนยนตกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.61409 ม476ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.61409 ม476ส] (5).

3. เจาะลึก ฟุคุชิ : การใช้คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น / เขียนโดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น ; แปลโดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ, ประภา แสงทองสุข

โดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น | ปรียา โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ก318จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ก318จ] (1).

4. ศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ / เรียบเรียง, สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.603 ศ337 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Project Page, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.603 ศ337] (2).

5. ภาษาญี่ปุ่นโลกยุคใหม่ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483] (3).

6. พจนานุกรมใช้คำภาษาญี่ปุ่น : อธิบายการใช้คำและวลีที่มักใช้กันสับสน = Effective Japanese Usage guide / ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปล

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.682 พ174] (1).

7. คะวะบะตะ ยะซุนะริ : ลักษณะลีลาและการใช้จินตภาพ / โดย ปิยะจิต ทาแดง

โดย ปิยะจิต ทาแดง.

เลขเรียกหนังสือ: 828.52 ป621ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 828.52 ป621ค] (4).

8. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล.

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932] (1).

9. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย สำหรับชาวไทย / Takejiro Tomita, เรียบเรียง

โดย โทมิตะ, ทาเกจิโร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.69591 ท851พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.69591 ท851พ] (1).

10. สอบถามสนทนาภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย : ฉบับใช้ประกอบการเดินทางและธุรกิจ = Japanese-English-Thai phrase book for tourist & business / รวบรวมโดย M.R.C., T. Kikuchi

โดย เอ็ม.อาร์.ซี | คิคูชิ, ที.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 อ898ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 อ898ส] (1).

11. เรียนญี่ปุ่น เข้าใจภาษา

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเคส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ร831] (1).

12. สวัสดีภาษาญี่ปุ่น / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส418 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส418] (1).

13. ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส788ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส788ภ] (1).

14. พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

15. คู่มือพูดญี่ปุ่น = Handbook of Japanese conversation / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695 2539] (1).

16. คู่มือพูดญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695] (1).

17. พูดญี่ปุ่น 6 อาทิตย์. เล่ม 1 / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

18. สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น = Experiencing Japanese culture / แสวง จงสุจริตธรรม, ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปล.

โดย แสวง จงสุจริตธรรม | ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 ส611 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 ส611] (2).

19. บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบนำเที่ยว / สุธาน จักษุรักษ์

โดย สุธาน จักษุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส784ป 2359 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส784ป 2359] (1).

20. รู้คำศัพท์สดับเชิงช่างในภาษาญี่ปุ่น / เกษม หุเสนีย์

โดย เกษม หุเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 ก786ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 ก786ร] (1).