ผลการค้นหาของคุณมี 146 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Shibawanko no wano kokoro. 2, Shikino yozokobi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

102. Shibawanko no wano kokoro. 3, Hibino tanoshimi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

103. Intermediate kanji book : kanji 1000 plus. Vol. 2 / Kano Chieko ... [etal.]

โดย Chieko, Kano.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Benjinsha, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 I61] (1).

104. All about particles : a handbook of Japanese function words / Naoko Chino

โดย Chino, Naoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682421 C539A ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682421 C539A] (1).

105. Japan's cultural code words : 233 key terms that explain the attitudes and behavior of the Japanese / Boye Lafayette De Mente

โดย De Mente, Boye Lafayette.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095203 D278J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Tuttle, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095203 D278J] (1).

106. Japanese verbs and essentials of grammar : a practical guide to the mastery of Japanese / Rita L. Lampkin

โดย Lampkin, Rita L.

เลขเรียกหนังสือ: 496.56 L238J 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 496.56 L238J 2004] (1).

107. The Japan book.

โดย Kodansha International.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 J35] (1).

108. Kanji ga tanoshikunaru hon 1 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

109. Kanji ga tanoshikunaru hon 2 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2007, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

110. Kanji ga tanoshikunaru hon 3 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

111. Kanji ga tanoshikunaru hon 4 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2007, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

112. Kanji ga tanoshikunaru hon 5 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2004, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

113. Kanji ga tanoshikunaru hon 6 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2006, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

114. Kanji ga tanoshikunaru hon 1 : workbook / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2006, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 M685K] (1).

115. Kanji ga tanoshikunaru hon 2 : workbook / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 M685K] (1).

116. Kanji ga tanoshikunaru hon 3 : workbook / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2007, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 M685K] (1).

117. Kanji ga tanoshikunaru hon 4 : workbook / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 M685K] (1).

118. Kanji ga tanoshikunaru hon 5 : workbook / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 M685K] (1).

119. Kanji ga tanoshikunaru hon 6 : workbook / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 M685K] (1).

120. Masks / Fumiko Enchi ; translated by Juliet Winters Carpenter

โดย Enchi, Fumiko | Carpenter, Juliet Winters.

เลขเรียกหนังสือ: 895.635 E56M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.635 E56M] (1).