ผลการค้นหาของคุณมี 146 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Japanese for beginners / authors, Yasuo Yoshida, Shunsuke Okunishi, Nao'omi Kuratani

โดย Yoshida, Yasuo | Okunishi, Shunsuke | Kuratani, Nao'omi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 Y65J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Popular Book, 1995, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 Y65J] (1).

22. The tales of Miyazawa Kenji / Miyazawa Kenji ; [translated by] John Bester

โดย Kenji, Miyazawa | Bester, John.

เลขเรียกหนังสือ: 895.63 K33T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.63 K33T] (1).

23. Japanese for busy people 1 : English teacher's manual / Michelle Hall with Ellen Young ; under the auspices of the Association for Japanese-Language Teaching

โดย Hall, Michelle | Young, Ellen | Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

24. Japanese for busy people III / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

25. Japanese for busy people 1 / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).

26. พูดญี่ปุ่น 6 อาทิตย์. เล่ม 1 / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

27. บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบนำเที่ยว / สุธาน จักษุรักษ์

โดย สุธาน จักษุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส784ป 2359 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส784ป 2359] (1).

28. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

29. Japanese Kana workbook / by P. G. O'Neill

โดย O'Neill, P. G.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 O58J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1972, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 O58J] (1).

30. The stone that shines / by Reiko Uchida ; translated by Elon Satoru Simon

โดย Uchida, Reiko | Simon, Elon Satoru.

เลขเรียกหนังสือ: 895.645 U17S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Reiko Uchida, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.645 U17S] (1).

31. Schaum's outline of Japanese vocabulary / Shigeru Eguchi, Orie Yamada

โดย Eguchi, Shigeru | Yamada, Orie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683421 E32S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683421 E32S] (1).

32. 101 Japanese idioms : understanding Japanese language and culture through popular phrases / Michael L. Maynard, Senko K. Maynard

โดย Maynard, Michael L | Maynard, Senko K.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 M471O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : Passport Books, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 M471O] (1).

33. Japanese language education in Thailand / written by Matsui Yoshikazu, Kitamura Takeshi and Voravudhi Chirasombutti

โดย Yoshikazu, Matsui | Takeshi, Kitamura | Voravudhi Chirasombutti.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6007 Y65J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kinsei-sha Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6007 Y65J] (1).

34. Asian language series : Kammuangthai

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 A832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n.], 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 A832] (2).

35. 250 essential Kanji for everyday use. Vol. 1 / Kanji Text Research Group, University of Tokyo

โดย University of Tokyo. Kanji Text Research Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 U58T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Tuttle, 2001, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 U58T] (1).

36. Successful communication in Japanese / Yoko Tomisaka

โดย Tomisaka, Yoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 T657S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 T657S] (1).

37. Japanese through dialogues for intermediate learners / Mizue Sasaki, Masami Kadokura

โดย Sasaki, Mizue | Kadokura, Masami.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 S252J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Japan Times, 2003, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 S252J] (1).

38. Preparation & strategy : practice questions for the Japanese language proficiency test level 1 / Takashi Matsumoto ... [et al.]

โดย Matsumoto, Takashi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 P927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 P927] (1).

39. The 2003 Japanese language proficiency test : level 1 and 2 : questions and correct answers / created and edited by Japan Educational Exchanges and Services and The Japan Foundation

โดย Japan Educational Exchanges and Services | Japan Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Educational Exchanges and Services, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 T974] (3).

40. The 2003 Japanese language proficiency test : level 3 and 4 : questions and correct answers / created and edited by Japan Educational Exchanges and Services and The Japan Foundation

โดย Japan Educational Exchanges and Services | Japan Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Educational Exchanges and Services , c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 T974] (2).