ผลการค้นหาของคุณมี 146 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Situational functional Japanese. Vol. 2, Drills / Tsukuba Language Group

โดย Tsukuba Language Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T882S 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T882S 1994] (1).

62. Situational functional Japanese. Vol. 1, Notes / Tsukuba Language Group

โดย Tsukuba Language Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T882S 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T882S 1995] (1).

63. Situational functional Japanese. Vol. 2, Notes / Tsukuba Language Group

โดย Tsukuba Language Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T882S 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T882S 1994] (1).

64. Invitation to the Japanese language / Keiichiro Okutsu, Akio Tanaka

โดย Okutsu, Keiichiro | Tanaka, Akio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 O41I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : The Japan Foundation, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 O41I] (1).

65. Tokutoku dokkai key words / Michitaro Kanzaki and Yasuhiso Nakanishi

โดย Kanzaki, Michitaro | Nakanishi, Yasuhiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.684 K16T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.684 K16T] (1).

66. Japanese for college students : basic / International Christian University

โดย International Christian University.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682 I61J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682 I61J] (3).

67. Japanese for college students : basic : teacher's manual / International Christian University

โดย International Christian University.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682 I61J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682 I61J] (1).

68. Let's learn Kanji : an introduction to radicals, components, and 250 very basic Kanji / Joyce Yumi Mitamura and Yasuko Kosaka Mitamura

โดย Mitamura, Joyce Yumi | Mitamura, Yasuko Kosaka.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M679L ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M679L] (1).

69. Language 2 / Heidi Dulay, Marina Burt, Stephen Krashen

โดย Dulay, Heidi | Burt, Marina | Krashen, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 D879L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Takashoboya Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 D879L] (1).

70. Introduction to intermediate Japanese : an integrated course / Nobuko Mizutani ; translations, Glenn Sullivan

โดย Mizutani, Nobuko | Sullivan, Glenn.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 M685I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Bonjinsha, 2001, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 M685I] (1).

71. Intermediate Japanese : an integrated course : first semester / Nobuko Mizutani ; translations, Glenn Sullivan

โดย Mizutani, Nobuko | Sullivan, Glenn.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 M685I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Bonjinsha, 2003, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 M685I] (1).

72. Intermediate Japanese : an integrated course / Nobuko Mizutani ; translations, Glenn Sullivan

โดย Mizutani, Nobuko | Sullivan, Glenn.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 M685I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Bonjinsha, 2001, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 M685I] (1).

73. Nihongo chukyu. I / Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta

โดย Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 N691 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Foundation, 2003, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 N691] (1).

74. Nihongo chukyu. II / Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta

โดย Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 N691 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Foundation, 2003, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 N691] (1).

75. Shin Nihongo no Chukyu. Honsatsu / Kaigai Gijutsusha Kenshu Kyokai (Japan)

โดย Kaigai Gijutsusha Kenshu Kyokai (Japan).

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 S556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : 3A Corporation, 2005, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 S556] (2).

76. Chukyu zenpan-yo Nihongo dokkai kyozai : yomi e no chosen / Hiroko Ito ... [et al.]

โดย Ito, Hiroko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 C559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kuroshio Shuppan, 2002, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 C559] (2).

77. Enjoyable task reading in Japanese : pre-intermediate / Keiichi Koide ; Sangyo Noritsu Tanki Daigaku. Nihongo Kyoiku Kenkyushitsu

โดย Koide, Keiichi | Sangyo Noritsu Tanki Daigaku. Nihongo Kyoiku Kenkyushitsu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6864 K79E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Sanno Tanki Daigaku Kokusai Koryu Senta, 2004, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6864 K79E] (1).

78. Hanaso kangaeyo shokyu Nihon jijo / Fukuoka Nihongo Senta. "Nihon Jijo" Purojekuto cho

โดย Fukuoka Nihongo Senta. "Nihon Jijo" Purojekuto cho.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 H233 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : 3A Corporation, 2000, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 H233 2000] (2).

79. Breaking into Japanese literature : seven modern classics in parallel text / Giles Murray

โดย Murray, Giles.

เลขเรียกหนังสือ: 895.6308 M982B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.6308 M982B] (1).

80. Modern Japanese literature : an anthology / compiled and edited by Donald Keene

โดย Keene, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 895.6082 K26M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Grove Press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.6082 K26M] (1).