ผลการค้นหาของคุณมี 146 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Japanese for hotel staff / Mamiko Okabe, Reiko Shizume, Akemi Mukai

โดย Okabe, Mamiko | Shizume, Reiko | Mukai, Akemi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 O41J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : JAL Academy, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 O41J] (2).

82. Writing in Japanese is fun : upper beginner to intermediate / Masako Taguchi

โดย Taguchi, Masako.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T128W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : ALC Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T128W] (1).

83. Akademikku Japanizu, Nihongo hyogen handobukku shirizu 10 = Academic Japanese, Japanese expressions handbook series 10 / Mizue Sasaki

โดย Sasaki, Mizue.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 S252A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : ALC, 2005, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 S252A] (1).

84. Japanese through dialogues for intermediate learners / Mizue Sasaki, Masami Kadokura

โดย Sasaki, Mizue | Kadokura, Masami.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 S252J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 2003, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 S252J] (1).

85. Japanese through dialogues for intermediate learners : drills & tasks / Mizue Sasaki, Masami Kadokura

โดย Sasaki, Mizue | Kadokura, Masami.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 S252J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Times, 2002, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 S252J] (1).

86. Keigo hyogen / Hiroshi Kabaya, Yoshikazu Kawaguchi, Megumi Sakamoto

โดย Hiroshi, Kabaya | Yoshikazu, Kawaguchi | Megumi, Sakamoto.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 H668K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taishukan Shoten, 2004, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 H668K] (1).

87. Instant Japanese / Elisabeth Smith with Helen Gilhooly (Japanese language consultant)

โดย Smith, Elisabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 S646I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 S646I] (2).

88. The original "point-and-speak" business phrasebook (Thai edition) = เอานิ้วชี้ประโยคอย่างเดียวคุยเรื่องธุรกิจได้ / Yuji Susaki, Kazuto Kondo ; นวลพรรณ พุกมลี, ธัญญาภรณ์ เขียวเด็จ, จีรวรรณ เพ็ญโสภี

โดย Susaki, Yuji | นวลพรรณ พุกมลี | ธัญญาภรณ์ เขียวเด็จ | จีรวรรณ เพ็ญโสภี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 S964O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Joho Center Publishing, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 S964O] (1).

89. The original "point-and-speak" phrasebook = นิ้วเดียวสนทนาภาษาไทยสไตล์ "จ๊าบ!" / Hiroyuki Kagawa ; สาธิต เอี่ยมมีชัย

โดย Kagawa, Hiroyuki | สาธิต เอี่ยมมีชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 K11O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Joho Center Publishing, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 K11O] (1).

90. Now you're talking! : Japanese conversation for beginners / by Michiko Miyazaki and Sachiko Goshi

โดย Miyazaki, Michiko | Goshi, Sachiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 M685N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : 3A Corporation, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 M685N] (3).

91. Nihon bungakushi / Kubota Jun hen ; Ikari Tomokazu ... [et al.]

โดย Kubota, Jun | Ikari, Tomokazu.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 K95N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Ofu, 2006, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 K95N] (1).

92. The cage / Kenzo Kitakata ; translated by Paul Warham.

โดย Kitakata, Kenzo | Warham, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 895.635 K62C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Vertical, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.635 K62C] (1).

93. Realm of the dead / Uchida Hyakken ; translation by Rachel DiNitto.

โดย Hyakken, Uchida | DiNitto, Rachel.

เลขเรียกหนังสือ: 895.635 H992R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Normal, Ill. : Dalkey Archive Press, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.635 H992R] (1).

94. Sekai no naka no nihonko 1 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

95. Sekai no naka no nihonko 2 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

96. Sekai no naka no nihonko 3 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

97. Sekai no naka no nihonko 4 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

98. Sekai no naka no nihonko 5 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

99. Sekai no naka no nihonko 6 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

100. Shibawanko no wano kokoro / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).