ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 146 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Teaching Japanese : elementary practice skits / Nobuko Mizutani

โดย Mizutani, Nobuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 M685T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 M685T] (1).

2. Understanding basic Japanese grammar / Nishiguchi Koichi

โดย Koichi, Nishiguchi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 N79U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 N79U] (1).

3. Glocalka jidai no gengo kyoiku seisaku / Hiroko Okado

โดย Okado, Hiroko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 O41G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Kurosio, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 O41G] (1).

4. Onomatopoeia / Ikuhiro Tamori, Lawrence Schourup

โดย Tamori, Ikuhiro | Schourup, Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T158O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kurosio, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T158O] (1).

5. Nihongo bumpou gakushusha ni yokuwakaru oshiekata / Nooya Fujita

โดย Fujita, Nooya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 F961N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 F961N] (1).

6. Youji no ibunkarikai oyobi sono kyoikuni kansuru kenkyu / Miyako Ueda

โดย Ueda, Miyako.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 U22Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 U22Y] (1).

7. Yori yoi gai ko kugo gakushuiho o motomete / Osamu Takeuchi

โดย Takeuchi, Osamu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T136Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T136Y] (1).

8. Nihon bungakushi josetsu. 001 / Shuichi Kato

โดย Kato, Shuichi.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 K19N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Chikumashobo, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 K19N] (1).

9. Nihon bungakushi josetsu. 003 / Shuichi Kato

โดย Kato, Shuichi.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 K19N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Chikumashobo, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 K19N] (1).

10. Nihon bungakushi gairon / Aso Isoji

โดย Aso, Isoji.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 A837N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Meiji Shoin, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 A837N] (1).

11. Blabk rain / Masuji Ibuse ; translated by John Bester

โดย Ibuse, Masuji.

เลขเรียกหนังสือ: 895.635 I14B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1980, c1969สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. Talk Japanese gambatte! / Kazuhiko Nagatomo.

โดย Nagatomo, Kazuhiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 N147T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 N147T] (2).

13. Japanese for busy people II : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

14. Japanese for busy people 1 : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

15. Japanese for busy people I : the workbook : drills for oral fluency / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

16. Hiragana gambatte! / Deleece Batt

โดย Batt, Deleece.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 B335H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodasha International, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 B335H] (2).

17. Katakana Gambatte! / Deleece Batt

โดย Batt, Deleece.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 B335K ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 B335K] (2).

18. Kanji power : a workbook for mastering Japanese characters / John Millen

โดย Millen, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M646K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M646K] (1).

19. A guide to learning hiragana and katakana / Kenneth G. Henshall with Tetsuo Takagaki

โดย Henshall, Kenneth G | Takagaki, Tetsuo.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 H526G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 1995, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 H526G] (2).

20. Japanese for busy people II / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st. Asian ed., rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (2).