ผลการค้นหาของคุณมี 144 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Japanese for busy people II : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

2. Japanese for busy people 1 : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

3. Japanese for busy people I : the workbook : drills for oral fluency / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).

4. Hiragana gambatte! / Deleece Batt

โดย Batt, Deleece.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 B335H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodasha International, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 B335H] (2).

5. Kanji power : a workbook for mastering Japanese characters / John Millen

โดย Millen, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M646K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 1995, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M646K] (1).

6. The tales of Miyazawa Kenji / Miyazawa Kenji ; [translated by] John Bester

โดย Kenji, Miyazawa | Bester, John.

เลขเรียกหนังสือ: 895.63 K33T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.63 K33T] (1).

7. พูดญี่ปุ่น 6 อาทิตย์. เล่ม 1 / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

8. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

9. Japanese Kana workbook / by P. G. O'Neill

โดย O'Neill, P. G.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 O58J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1972, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 O58J] (1).

10. 250 essential Kanji for everyday use. Vol. 1 / Kanji Text Research Group, University of Tokyo

โดย University of Tokyo. Kanji Text Research Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 U58T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Tuttle, 2001, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 U58T] (1).

11. Successful communication in Japanese / Yoko Tomisaka

โดย Tomisaka, Yoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 T657S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 T657S] (1).

12. Japanese through dialogues for intermediate learners / Mizue Sasaki, Masami Kadokura

โดย Sasaki, Mizue | Kadokura, Masami.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 S252J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Japan Times, 2003, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 S252J] (1).

13. Japanese verbs at a glance / Naoko Chino

โดย Chino, Naoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 C539J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 C539J] (1).

14. Invitation to the Japanese language / Keiichiro Okutsu, Akio Tanaka

โดย Okutsu, Keiichiro | Tanaka, Keiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 O41I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : The Japan Foundation, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 O41I] (1).

15. Reading and writing in Japanese for beginners

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 R287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 R287] (1).

16. Teaching Japanese : elementary practice skits / Nobuko Mizutani

โดย Mizutani, Nobuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 M685T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 M685T] (1).

17. Writing business letters in Japanese / Keisuke Maruyana ... [et al.]

โดย Maruyama, Keisuke.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 W956 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Business Japanese Forum, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 W956] (1).

18. Formal expressions for Japanese interaction : teacher's manual / general editors, Kikuko Tatematsu ... [et al.]

โดย Tatematsu, Kikuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 F723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 1995, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 F723] (1).

19. Formal expressions for Japanese interaction / general editors, Kikuko Tatematsu ... [et al.]

โดย Tatematsu, Kikuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 F723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2003, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 F723] (1).

20. Understanding basic Japanese grammar / Nishiguchi Koichi

โดย Koichi, Nishiguchi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 N79U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 N79U] (1).