ผลการค้นหาของคุณมี 43 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Naruhodo chizucho nihon 2007

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 N237 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Shobunsha, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.686 N237 2007] (1).

2. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

3. The stone that shines / by Reiko Uchida ; translated by Elon Satoru Simon

โดย Uchida, Reiko | Simon, Elon Satoru.

เลขเรียกหนังสือ: 895.645 U17S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Reiko Uchida, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.645 U17S] (1).

4. Illustrated Japanese family & culture

โดย Japan Travel Bureau.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8956 I29 2003 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8956 I29 2003] (1).

5. Illustrated living Japanese style

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 19th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

6. Illustrated eating in Japan

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 17th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

7. Hanaso kangaeyo shokyu Nihon jijo / Fukuoka Nihongo Senta. "Nihon Jijo" Purojekuto cho

โดย Fukuoka Nihongo Senta. "Nihon Jijo" Purojekuto cho.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 H233 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : 3A Corporation, 2000, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 H233 2000] (2).

8. Modern Japanese literature : an anthology / compiled and edited by Donald Keene

โดย Keene, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 895.6082 K26M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Grove Press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.6082 K26M] (1).

9. Sekai no naka no nihonko 1 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

10. Sekai no naka no nihonko 2 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

11. Sekai no naka no nihonko 3 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

12. Sekai no naka no nihonko 4 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

13. Sekai no naka no nihonko 5 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

14. Sekai no naka no nihonko 6 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

15. Shibawanko no wano kokoro / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

16. Shibawanko no wano kokoro. 2, Shikino yozokobi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

17. Shibawanko no wano kokoro. 3, Hibino tanoshimi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

18. Intermediate kanji book : kanji 1000 plus. Vol. 2 / Kano Chieko ... [etal.]

โดย Chieko, Kano.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 I61 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Benjinsha, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 I61] (1).

19. Japan's cultural code words : 233 key terms that explain the attitudes and behavior of the Japanese / Boye Lafayette De Mente

โดย De Mente, Boye Lafayette.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095203 D278J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Tuttle, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095203 D278J] (1).

20. The Japan book.

โดย Kodansha International.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 J35] (1).